K veci

  • Skutočné kresťanstvo

    Považuješ sa za Ježišovho učeníka? Každý veriaci by mal byť učeníkom. Učeníctvo je žiť kresťanský život tak, ako to učil Ježiš a ako mu rozumela raná cirkev. Je to skutočné kresťanstvo.

  • Milosť a pokoj

    V Biblii sa nikde nedočítame, že kresťanský život je prechádzkou ružovou záhradou. Je to skôr kráčanie do kopca, pretože spoločnosť ide jednou cestou a kresťan kráča presne tou opačnou.

  • Prekonanie neprekonateľného

    Ako izraelský ľud môžeš prekonať neprekonateľné. Len urob, čo ti Boh hovorí, a dôveruj Mu.