Podporte nás

Vážení priatelia – priaznivci rádia POKOJ,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu POKOJ & RP – ktoré prevádzkuje kresťanské internetové RÁDIO POKOJ, nám pomôžete realizovať náročné projekty šírenia dobrej kresťanskej zvesti na základe Biblického odkazu..

Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel).
Meno organizácie: POKOJ & RP
Právna forma: Občianske združenie.
IČO: 50751182.
Sídlo: Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou.

Môžete použiť už predvyplnený priložený formulár

Žiadne iné tlačivo podávať netreba. 3% sa dajú poukázať len ak ste odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára ste požiadali zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (Môžete použiť už pred vyplnený formulár). Obe tlačivá doručte do 30. júna na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti VI. daňového priznania vyplňte hore uvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za dar i za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.

S vďakou a žehnaním,

Peter Kamenec.

 

Milí priatelia a poslucháči rádia POKOJ,

dovoľujeme si Vás osloviť a poprosiť o finančný dar, ktorým prispejete k realizácii šírenia dobrej zvesti. V prípade, že sa rozhodnete darovať finančný príspevok, zverejňujeme číslo účtu, kde do poznámky môžete uviesť svoje meno, alebo meno Vašej firmy s doplňujúcou poznámkou – DAR.

Číslo účtu:

Fio banka, a.s. , pobočka zahraničnej banky v Michalovciach
Sama Chalúpku 2, 071 01 Michalovce

Naše číslo EURO účtu Fio Banka:
IBAN: SK95 8330 0000 0025 0119 0622
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V prípade, ak nás chcete podporiť z ČR, je to možné, keďže máme účet FIO Bank.
Pre platby z CZ v CZK – platí pre Česko ako tuzemská platba, preto číslo nie je
v  IBAN, ale v obyčajnom formáte:

2501190622/2010

pre platby CZK z Českej republiky

Ďakujeme.