Podporte nás

Milí priatelia a poslucháči – priaznivci rádia POKOJ,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu POKOJ & RP – ktoré prevádzkuje kresťanské internetové RÁDIO POKOJ, nám pomôžete realizovať náročné projekty šírenia dobrej kresťanskej zvesti na základe Biblického odkazu..

Ak ste fyzická osoba - živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel). Uveďte meno organizácie: POKOJ & RP Právna forma: Občianske združenie. IČO: 50751182. Sídlo: Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou
Môžete použiť už pred vyplnený priložený formulár.

Žiadne iné tlačivo podávať netreba. 3% sa dajú poukázať len ak ste odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník.

Ak ste zamestnanec: Do 15. februára ste požiadali zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” (Môžete použiť už pred vyplnený formulár). Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti VI. daňového priznania vyplňte hore uvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2% z dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za dar i za námahu s formalitami. Veľa malých príspevkov tvorí nemalú sumu, ktorá umožňuje našu prácu.

S vďakou a žehnaním,

Peter Kamenec, programový riaditeľ rádia POKOJ.

 

Milí priatelia a poslucháči, 

dovoľujeme si Vás osloviť a poprosiť o finančný dar, ktorým prispejete k realizácii šírenia dobrej zvesti. V prípade, že sa rozhodnete darovať finančný príspevok, zverejňujeme číslo účtu, kde do poznámky môžete uviesť svoje meno, alebo meno Vašej firmy s doplňujúcou poznámkou – DAR. Sme nezisková organizácia. Vysielame a pripravujeme nové relácie len z Božej milosti a vďaka Vašej štedrosti a podpore. Ďakujeme.

Číslo účtu:

Fio banka, a.s. , pobočka zahraničnej banky v Michalovciach
Sama Chalúpku 2, 071 01 Michalovce

Naše číslo EURO účtu Fio Banka:
IBAN: SK95 8330 0000 0025 0119 0622
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Môžete využiť aj funkciu skenovať QR kód vo Vašej aplikácii mobil banking.

DAR SK

Číslo účtu pre platby z Českej republiky: 2501190622

DAR CZ