K veci

  • Božia odmena

    Ak si starostlivo všímam iných, Boh si bude všímať mňa a takým či onakým spôsobom mi to vynahradí. Ak sa postarám o chudobného, Pán bude mať na zreteli aj mňa...

  • Splnené túžby spravodlivých

    V prípade, že spravodliví majú nespravodlivé túžby, nebudú im splnené. Ale vtedy to vlastne nie sú ich úprimné túžby; sú to ich omyly alebo prehliadnutia, a tak je dobre, že budú odmietnutí. Ich opravdivé žiadosti však prídu pred Pána a On im na ne nepovie „nie“.

  • 3 dôvody, prečo skoncovať so sťažovaním sa

    Sťažovanie sa je vo svete univerzálnym platidlom. Takmer bez výnimky prepája najbežnejšie situácie.