Kontakt

Rádio Pokoj
pri občianskom združení CUM MANDATO EIUS

Mlynská 1488/107,
093 01 Vranov nad Topľou,
Slovenská republika

Prevádzka a korešpondenčná adresa: Dr. C. Daxnera 86,

IČO: 50 751 182,
DlČ: 21 20 46 14 75,
Číslo sp.: VVS/1-900-90-50746

Naše číslo EURO účtu Fio Banka:
IBAN: SK95 8330 0000 0025 0119 0622
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Tel: +421 57 44 315 60, +421 949 799 410, +421 907 914 057
Email: cum.mandato@gmail.com, redakcia@radiopokoj.sk

www.radiopokoj.sk

Kontaktný formulár

Prosím opíšte prvé 4 písmená zo slova POKOJ