Program

Pravidelné relácie

7:00 13:00 19:00 1:00 Čítanie NZ na pokračovanie opakované
8:00 14:00 20:00 2:00 Služba slovom neopakované
9:30 15:30 21:30 3:30 Vyučovanie, Stretnutia a rozhovory neopakované
11:00 17:00 23:00 5:00 Čítanie SZ na pokračovanie opakované
12:00 18:00   6:00 Dramatizácia na pokračovanie opakované

 

Medzi tým vysielame prúd hudby a krátkych hovorených foriem - svedectvá, zamyslenia, K veci, aktuálne ...