Program

 

ČasPondelok 20.09.Utorok 21.09.Streda 22.09.Štvrtok 23.09.Piatok 24.09.Sobota 25.09.Nedeľa 26.09.

 

0:00

Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
1:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
1:10Prúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudby
2:00Služba Slovom:Služba Slovom:Služba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba Slovom
3:00Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
3:35Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 3,13-15
22 - Nestačí čiastocná poslušnosť
Vyučovanie
Alois Boháček
Malachiáš 3,16-18
23 - Rozmyšľanie nad Božím Slovom
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,1-3
24 - Významný deň
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,4-6
25 - Príprava na posledný deň
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
5:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
5:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
6:00Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
18 - Chmeľ a šampiony
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
19 - Tajomstvo
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
 20 - Fredov príchod
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
21 - Návrat domov
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
22 - Pán Olšan vysvetluje
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
23 - Nezabudnuteľné Vianoce
Čítanie na pokračovanie:
 
6:45Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
7:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
8:00Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
9:00Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
9:35
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 3,16-18
23 - Rozmyšľanie nad Božím Slovom
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,1-3
24 - Významný deň
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,4-6
25 - Príprava na posledný deň
Vyučovanie:

 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
11:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
11:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a 05 - 05_Farizeus a publikanhudby
12:00
Čítanie na pokračovanie
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
19 - Tajomstvo
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
20 - Fredov príchod
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
 21 - Návrat domov
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
 22 - Pán Olšan vysvetluje
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
23 - Nezabudnuteľné Vianoce
Čítanie na pokračovanie:
 
Čítanie na pokračovanie:
 
12:45Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
13:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
14:00Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
15:00Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
15:35Vyučovanie
Alois Boháček
Malachiáš 3,16-18
23 - Rozmyšľanie nad Božím Slovom
 
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,1-3
24 - Významný deň
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,4-6
25 - Príprava na posledný deň
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
17:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
17:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
18:00Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
19 - Tajomstvo
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
 20 - Fredov príchod
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
21 - Návrat domov
 
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
22 - Pán Olšan vysvetluje
Čítanie na pokračovanie:
Patricia St.John
Tajomstvo divokého lesa
23 - Nezabudnuteľné Vianoce
Čítanie na pokračovanie:
 
Čítanie na pokračovanie:
 
18:45Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
Pavel Dirda
Spievajte a hrajte Pánovi zvučne
19:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
19:10Prúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudby
20:00
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
 
Služba Slovom:
Alexander Barkóci
Slovensko a svet potrebuje pokánie
Služba Slovom:
Michal Šinko
Dobrý začiatok, zlý koniec
21:00Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo, zamyslenie
21:35Vyučovanie
Alois Boháček
Malachiáš 3,16-18
23 - Rozmyšľanie nad Božím Slovom
 
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,1-3
24 - Významný deň
Vyučovanie:
Alois Boháček
Malachiáš 4,4-6
25 - Príprava na posledný deň
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
Vyučovanie:
 
23:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
23:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby