Program

Upútavka na zaujímavý program

...

ČasPondelok 09.12.Utorok 10.12.Streda 11.12.Štvrtok 12.12.Piatok 13.12.Sobota 14.12.Nedeľa 15.12.
0:00Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo
1:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
1:10Prúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudby
2:00Služba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba Slovom
3:00Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo
3:35Vyučovanie - A. Boháček:Zhrešiť alebo nezhrešiťVyučovanie - A. Boháček: Lstivá žena
Vyučovanie - A. Boháček: Slaboch
Vyučovanie - A. Boháček: Nevinný Jozef v žalári
Vyučovanie - A. Boháček: Svetlo v temnote
Vyučovanie - A. Boháček: Byť svedkom za každého počasiaVyučovanie - A. Boháček: Ako naložiť s pravdou v pohanskom svete
5:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
5:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
6:00Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 09Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 10Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 11Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 12Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 13Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 14Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 15
6:55Otázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky aodpovede
7:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
8:00Služba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba Slovom
9:00Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo
9:35Vyučovanie - A. Boháček: Lstivá ženaVyučovanie - A. Boháček: SlabochVyučovanie - A. Boháček: Nevinný Jozef v žaláriVyučovanie - A. Boháček: Svetlo v temnoteVyučovanie - A. Boháček: Byť svedkom za každého počasiaVyučovanie - A. Boháček: Ako naložiť s pravdou v pohanskom sveteVyučovanie - A. Boháček:Túžba po slobode
11:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
11:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
12:00Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 10Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 11Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 12Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 13Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 14Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 15Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 16
12:50Otázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovede
13:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
14:00Služba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomiSlužba SlovomSlužba Slovom
15:00Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo
15:35Vyučovanie - A. Boháček: Lstivá ženaVyučovanie - A. Boháček: SlabochVyučovanie - A. Boháček: Nevinný Jozef v žaláriVyučovanie - A. Boháček: Svetlo v temnoteVyučovanie - A. Boháček: Byť svedkom za každého počasiaVyučovanie - A. Boháček: Ako naložiť s pravdou v pohanskom sveteVyučovanie - A. Boháček: Túžba po slobode
17:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
17:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
18:00Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 10Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 11Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 12Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 13Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 14Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 15Dramatizácia - J. Korbel: V nepriatelskom tábore 16
18:50Otázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovedeOtázky a odpovede
19:00Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
na každy deň
Čítanie NZ
a každy deň
19:10Prúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudbyPrúd slova a hudby
20:00Služba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba SlovomSlužba Slovom
21:00Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
Svedectvo
Prúd slova a hudby
Zamyslenie
Prúd slova a hudby
K veci
Prúd slova a hudby
K veci, svedectvo
21:35Vyučovanie - A. Boháček: Lstivá ženaVyučovanie - A. Boháček: SlabochVyučovanie - A. Boháček: Nevinný Jozef v žaláriVyučovanie - A. Boháček: Svetlo v temnoteVyučovanie - A. Boháček: Byť svedkom za každého počasiaVyučovanie - A. Boháček: Ako naložiť s pravdou v pohanskom sveteVyučovanie - A. Boháček: Túžba po slobode
23:00Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
Čítanie SZ
na každy deň
23:10Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby
Cesta viery,
Prúd slova a hudby