LEN Z MILOSTI


Nie preto
    že sme veľmi dobrí
Nie kvôli našim zásluhám
Nie za odmenu
    kvôli hodinám
    čo strávili sme v chráme
    v modlitbách
Nie za peniaze
Nie za dar z nášho prebytku
Nič z toho nikdy neprevýši
    čo spravil pre nás raz
    Spasiteľ
    na golgotskom kríži
Len preto že už vtedy
    nesmierne mal nás rád
Len preto že nám chcel
    zo svojej milosti
    to najlepšie čo mohol dať
 
Dnes žasnem nad tým
Veď ma vtedy nepoznal
Nestretol nikde
Ešte vôbec nebol som
Už vtedy vedel
    že sem raz prídem
    a budem veľkým hriešnikom
 
Vďaka Ti drahý môj Spasiteľ
    za Tvoju milosť preveľkú
Viem že ju nikdy nesplatím
    i keď by veľmi som chcel
Zmiluj sa nad tými
    čo sa jej bránia
    vo svojej hrdosti
Nech pochopia že iba Ty
    môžeš ich zachrániť
Zo svojej lásky
    a milosti len
 
Späť