Zamyslenia

Blahoslavenejšie je dávať ako braťprehrať
Neodpustenie ti ubližuje (EVS)prehrať
Boh ťa chce vyslobodiťprehrať
Dávaj si pozor na lichôtkyprehrať
  
  
  
  
  
  
  

 

Späť do archívu