K veci

  • Nestrácaj odvahu

    Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdená, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti, tak tomu nikto nemôže zabrániť.

  • Dar pre človeka

    Syn Boží prišiel ticho a pokorne a ponúka pokoj s Bohom. Tento pokoj je dnes prístupný každému, kto verí v úžasnú správu o narodení Spasiteľa.

  • NESEBECKÁ LÁSKA

    „Ako by to bolo, že by bol šťastný len jeden z nás? My chceme byť šťastní všetci spolu...