K veci

  • Ktorého z týchto dvoch Ježišov nasleduješ?

    Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate... Prosím, neznášajte to!

  • Ako bojovať s obavami

    Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. (1Pt 5:7)

  • Moja modlitba do nového roka

    Bez prosby o Božiu pomoc sa naše dobre mienené predsavzatia rozplynú alebo ak sa aj zdá, že sa podarili, zlyhajú v rozpovedaní niečoho podstatného o Bohu. Pred uskutočnením akéhokoľvek nového predsavzatia sa odhodlaj modliť sa. Ak si si nezaumienil niečo v novom roku urobiť, odhodlaj sa spraviť zmenu a porásť skrze modlitbu a nie z vlastnej sily.