Rádio Pokoj

Milí poslucháči, priatelia, bratia a sestry!

 

Skutky 5:34-35-38-39

34 Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ Zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von.

35 Potom im povedal: „Muži Izraela! Dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi.

38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa,

39 no ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť; aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu.“ Tak sa ním dali presvedčiť.

 

Začiatky neboli jednoduché. Stálo to na modlitbách a neochvejnej dôvere v Pána Ježiša. Názory sa rôznili. Nie vždy som sa stretol s ústretovosťou a pochopením. Ale ako každé nové dielo sa ťažko rodí, ani pri zakladaní rádia to nebolo jednoduché. Nedal som sa presvedčiť či znechutiť, pretože som vedel, že rozhodnutie založiť rádio - bolo správne. Bolo od Pána Ježia Krista. 

 

Vďaka Pánovi máme za sebou  takmer päťročné obdobie vysielania Rádia POKOJ. 

Na mediálnom trhu sme začiatočníci, a preto sa ani zďaleka nechceme porovnávať s profesionalitou a skúsenosťami  tých rádií, ktoré už roky vysielajú.

Naše rádio malo byť pôvodne pokračovaním už existujúceho internetového rádia, v ktorom bolo všetko rozbehnuté a stačilo by len aktualizovať, obohacovať obsah už existujúceho programu. Okolnosti sa zmenili tak, že vzniklo úplne nové Rádio POKOJ (o jeho vzniku sme písali v staršom článku). Prijali sme to z Božej ruky ako Jeho vôľu. Zároveň sme prijali aj fakt, že ťažiskom našej programovej skladby budú naše vlastné relácie. Mnohé sú ešte v štádiu serióznych príprav ako - cyklus Stretnutia a rozhovory, skutočné príbehy ľudí okolo nás, dramatizácie, cyklus vzdelávacích programov, zamyslenia, čítania na pokračovanie a iné relácie. Dobrý ohlas majú aj básne v podaní ich autorov.

Získavanie materiálov a nadväzovanie spolupráce s cirkvami, vydavateľstvami, kazateľmi, teológmi, hudobnými skupinami internetovými rádiami je dlhodobá práca. Je rozbehnutá rôznymi smermi s úmyslom čestnej a serióznej spolupráce - v spoločnom záujme, aby Božie Slovo konalo na ľudských srdciach tam, kde to najviac potrebujú.

Rádio POKOJ sprevádzalo našich poslucháčov v časoch pokoja a relatívnej spokojnosti i v časoch osobných bojov a skúšok. Počúvali ho v časoch rodinnej pohody a súdržnosti, ale aj v časoch samoty, či nepochopenia. Púšťali si ho vo chvíľach, keď sa cítili unavení, vyčerpaní a duchovne prázdni, či keď sa v mysli vynárali rôzne otázky. Na mnohé z nich Pán Ježiš dával prostredníctvom rádia nečakané odpovede.

Máme svedectvá o tom, že práve vďaka počúvaniu nášho rádia si rodiny našli cestu k sebe, zatvrdnuté srdcia mäkli. Prostredníctvom listov a telefonátov, ktoré dostávame, poznáme ohlasy veriacich, ale i neveriacich. Veľmi nás to teší. S mnohými poslucháčmi máme písomný kontakt, spoločne sa aj modlíme.

Áno, doposiaľ sme žili v pomerne pokojnej, stabilnej dobe. A ak niekto prežíval nepokojné obdobie, súviselo to s prácou, rodinnými vzťahmi alebo s bojom s nejakým ochorením. Boli to všetko závažné problémy, v ktorých sme  však mali  nádej, že Pán Ježiš do nich vstúpi a vyslobodí nás. V mnohých prípadoch sa tak stalo a my sme Ho za to oslavovali.

Túžime, aby sa prostredníctvom Rádia POKOJ šírila zvesť o tom, že Boh chce mať vzťah s každým človekom na tejto zemi. Chce s ním prežívať jeho radosti i starosti, viesť ho, aj potešovať. Len sám Boh vie, aké je Jeho stvorenie krehké, zraniteľné, slabé a bezmocné - napriek svojej snahe. A je aj hriešne, napriek zásadám, ktoré si samo  stanovilo. Jedine krv Jeho Syna Ježiša Krista, ktorý sa obetoval namiesto nás, má moc  očistiť  nás  od každého hriechu a vyslobodiť a priniesť nám pokoj.

Cesta mocného pôsobenia Ducha Svätého nie je ľahká. Mnohí ju ešte nepoznajú, a  preto jej nedôverujú. Ako učeníci, ktorí sa márne snažili celú noc uloviť ryby a až na príkaz svojho majstra Ježiša z lásky k Nemu hodili siete ešte raz – hoci už boli poriadne unavení a malomyseľní. Keď siete vytiahli, pod ťarchou množstva rýb sa až trhali... div, aký predtým nikdy nezažili, bol pre nich znamením Božej moci, ktorá vládne nad všetkým stvorením. Nebolo tak len za oných čias, je tomu aj dnes. Čo nám týmto príbehom chcel Pán Ježiš zanechať ako povzbudenie do týchto dní? 

Aj my sme často bojovali s myšlienkou, že práca nášho rádia nemá zmysel. Mnoho prebdených nocí a technických problémov akoby nahrávalo  „revúcemu levovi – diablovi“, aby spôsobil náš  pád. Nepriateľ Boží použil všetky svoje prostriedky, aby nás obral o vieru i dôveru v Pána Ježiša Krista. Mojžišovi trvalo štyridsať rokov, kým sa naučil dôverovať Bohu, aby bol použiteľný pre Jeho plán. Ak by sa bol  vzdal, možno by sme o ňom nikdy  nepočuli.

O mnoho  požehnania môžeme prísť aj my, keď to v kritickej chvíli vzdáme.

A preto aj teraz povzbudzujeme všetkých, ktorí to majú na srdci a cítia, že sú vedení Duchom Božím k spolupráci s nami, aby neváhali a odovzdali sa v plnej dôvere Jemu. Možno sú naše kroky nepatrné, no podľa mnohých  povzbudivých ohlasov  z okolia vieme, že naša práca má zmysel..

Veľká vďaka patrí nášmu Pánovi Ježišovi. Rádio vznikalo na základe Božej vôle. On sám je  jeho zakladateľom a majiteľom. Preto sa  na všetko pýtame Jeho samého.

Sme vďační za vaše verné modlitby, milí bratia a sestry. Nemôžeme nespomenúť i praktickú a finančnú pomoc, ktorú od vás dostávame, čím tiež pomáhate k chodu rádia. Veľká vďaka.

Je pravda, že sme iba  malá skupina ľudí, nie profesionálov, ktorí sa nezištne a dobrovoľne dali nato, že chcú byť účastní na šírení Božieho Slova, v snahe čo najvernejšie - na základe biblického odkazu - šíriť a chrániť jeho čistotu tak, ako to bolo úmyslom prvých učeníkov, ktorí nasledovali Pána Ježiša Krista.

Srdečne a s vďakou, Peter Kamenec, zakladateľ Rádia Pokoj