ČO SA MÁŠ NAUČIŤ


Sme v škole života
Už od narodenia
Od prvých krôčikov
     rastieme každým dňom
Najprv sa učíme
     od mamy od otca
     od starých rodičov
nabrať ten správny smer
     na Božiu cestu
čo nie je širokou diaľnicou
     ale len chodníkom
     ktorý nás privedie
do tesnej brány - až
     k Božiemu slávnemu mestu
 
Za Pánom Ježišom
     bezpečne stúpame
On je náš Sprievodca
On je náš Kráľ
On svojím žitím bez hriechu
     príklad nám vzácny dal
 
Platia tu Jeho pravidlá
     závojom lásky odeté
Len za Ním smelo poď
V čase i nečase
     prikrytý dáždnikom

                Oľga Adamkovičová
Späť