Ponúkame

 

Milí poslucháči!


V nižsie uvedenom zozname ponúkame k predaju CD, knihy,
ktoré si môžete objednať na adrese:

Rádio Pokoj
pri občianskom združení POKOJ & RP

Mlynská 1488/107
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

alebo na adrese:
redakcia@radiopokoj.sk

Ku každému nákupu na požiadanie vystavíme daňový doklad – faktúru.

   

John Pallock: CAMBRIDGESKÁ SEDMIČKA
popis v PDF

 

 

 

Počet strán: 119
Obálka: mäkká

Cena:

5,00 €
 

      
David Wilkerson: Prorocké videnie
popis v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Počet strán:
Obálka: mäkká

Cena:

6,50 €

 

 

      
Gary Wilkerson: Dýka a kríž a muž, ktorý veril
popis v PDF

 

 

 

 

 


 


 
 

 

 

  Počet strán: 308
  Obálka: mäkká

  Cena:

  12,00 €

 
 


Vírou k Pánu se divej - husľový recitál Daniela Klodu
 Celkový čas:
53:16
Cena za 1 ks CD:
10,50 €

 
  

OBSAH CD:
01. Vírou k Pánu se divej  - Helien H. L.; Turn Your Eyes upon Jesus, 1922   
02. Života když bouře zuří - Marry E. Servoss; He will Hide me, 1881       
03. Ježíš, nejkrásnější z jmen - arr. D. Kloda - kresťanská píseň
04. Otcovský dúm - Jan Kubísz, Ojcowski dom kolem r. 1900
05. Ó zustaň se mnou - Henry F. Lyte; Abide with me, 1847
06. Blíž Tobě Bože múj - Lowell Mason; Nearer, My God, to Thee, 1856
07. O Holy Night - Adolphe Adam, 0 Holy Night, 1847
08. Vírou máš blíž ke štěstí - arr. D. Kloda - kresťanská píseň
09. In His Time - Diane Ball, In His Time, 1941
10. Muj Pán je Král kralu - arr. D. Kloda - kresťanská píseň
11. Den jako mnohé jiné dny  - arr. D. Kloda - kresťanská píseň
12. Magnólie - arr. D. Kloda - kresťanská píseň
13. Nella Fantasia - Ennio Morricone
14. Jistota vzácná - Phoebe Knapp, Blessed Assurance, 1873


Pán je světlo mé - husľový recitál Daniela Klodu


 
 
 
  

Celkový čas:
51:18
Cena za 1 ks CD:
10,50 €
 

  
  

OBSAH CD:
01. Pán je světlo mé - C. F. Root  
02. Tenkrát na západě - Ennio Morricone       
03. Nebeská - autor neznámy
04. Ty se mnou buď - Luis D. Erchorn
05. Jako ptáče umdlené - Žalm 55,7; J. N. Granaham
06. Neplač pro mne, Algentino - A. L. Weber
07. Sione, nádherný, krásný - Wiliam. F. Sherwin
08. Již zlatá záře mizí - F. E. Belden
09. O Jezu Pane múj - autor neznámy
10. Svatební - autor neznámy
11. Ó Otče náš, jaké slavné dílo Tvé  - C. H. Scott
12. Na obloze sbor červánku - D. Laufersweiler
13. Jeruzalém - autor neznámy

 

Až zajde slunce - husľový recitál Daniela Klodu

Daniel Kloda - Až zajde slunce-1

  
  

Celkový čas:
57:40
Cena za 1 ks CD:
10,50 €


  
    
OBSAH CD:
01. Svatební
02. Snění      
03. Vyslyš nás, Otče
04. Všeho vzdám se
05. Blíž Tobě, Bože muj
06. Jak vzácná milosť
07. Den po dni
08. Kristus Pán opustil nebesa
09. Když spát uléhám
10. Nad vše Tě miluji
11. V kříži Tvém
12. Úžasná
13. Až zajde slunce
14. On přichází
15. Buh buď s vámi
   

Ľudmila Plett: Chodenie vo svetle

3. časť zo série Duchovné poradenstvo   -  popis v PDF

 

  
 
  
   

Počet strán: 288
Obálka: tvrdá

Cena:

5,00 €
 

 

 OBSAH:

 1. Telesný a duchovný kresťan
 2. Pokušenia a skúšky
 3. Zákon sejby a žatvy        
 4. Dôležitosť posvätenia    
 5. Duchovné poradenstvo. Jeho metódy a princípy
 6. Duchovný poradca. Jeho povolanie, osobné vlastnosti, povinnosti a zodpovednosť pred Bohom.  
 7. Zvláštnosti duchovného poradenstva v službe  ľuďom zaťaženým okultizmom
 8. "Úskalia" v posvätení a v službe duchovného poradenstva
 9. Duchovná autorita         
 10. Chodenie s Bohom         
 11. Cieľ a zmysel života        
 12. Príprava na prechod do večnosti

 

Ľudmila Plett: Duchovné choroby

1. časť zo série Duchovné poradenstvo - posledné kusy 

  
  
  
 

Počet strán: 256
Obálka: tvrdá

Cena:

4,00 €

 OBSAH:

 1. Horkosť – vulkán ľudskej duše
 2. Jazyk, rozpaľovaný peklom
 3. Prejavy telesnej prirodzenosti človeka
 4. Hriechy vo vzťahu k blížnym
 5. Koreňom všetkého zla je milovanie peňazí
 6. Hriechy zrodené túžbou očí a žiadosťou tela
 7. Pýcha predchádza pád
 8. Súčasné farizejstvo
 9. Hriechy, ktoré sú priamou výzvou Bohu
 10. Duchovná bezmocnosť Cirkvi poslednej doby

 

Emilie Butová:  Byla jsem neposlušná

popis v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:

2,50 €

 

 

 

 

Rut Krajčiová:  Zvestovateľky

Recenzia:  Zvestovateľky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:

10,00 €

 

 

 

Láska odpouští všechno   - krátky obsah knihy v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:

5,50 €

 

 

 

 

 

 


Marjam Verschoor

 

 


stiahnúť predstavenie Marjam Verschoor vo formáte PDF