• Pán je naším sprievodcom

    Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou...

  • Strach

    Ako môžeme vo svojom živote prekonať strach? Odpoveď je jednoduchá: ‒ Potrebujeme niekoho, kto je stále pri nás a môže nám pomôcť ako v živote, tak aj v umieraní...

  • Boh dokazuje svoju lásku k nám

    Kto chce zažiť veľkú Božiu lásku a získať celé požehnanie, ktoré nám v Ježišovi Kristovi ponúka, musí uveriť v Syna Božieho a v Jeho dielo zmierenia na kríži.