• Božia ponuka hriešnikom

    Lebo všetci zhrešili a nedosahujú slávy Božej a sú ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi. Rim 3:23,24

  • Dni dobrej správy

    9.8.-12.8.2022 v Istebnom

  • Božia blízkosť

    Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám.  Jakob 4:8