• POČÚVAJTE

    "Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi." (Izaiáš 55:3)

  • Existuje východisko

    „Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“   Ján 3:16

  • Pravá láska

    „… spojením v láske…“    (Kol 2:2)