• Čo to znamená hľadať Pána

    Hľadať Pána znamená hľadať Jeho prítomnosť. „Prítomnosť“ je bežným prekladom hebrejského slova „tvár“. Doslovne, hľadáme Jeho „tvár“. Avšak toto je hebrejský spôsob, ako vyjadriť pristupovanie k Bohu. Byť pred Jeho tvárou znamená byť v Jeho prítomnosti.

  • Všetkým matkám

    Matky majú svätú pozíciu vo svete - modliť sa za darované deti. Vo dne i v noci v neviditeľnom priestore zaznievajú modlitby našich matiek.

  • Cti si otca i matku!

    Boh nás volá do ctenia si našich rodičov, pretože rodina je základom ľudskej spoločnosti. Pred tým, ako hriech prišiel na svet, rodičia mali vychovávať deti, aby tým oslávili a slúžili Pánovi (1. Mojžišova 1:26-28). Potreba rešpektovať autority nie je dôsledkom pádu, ale skôr nariadením, ktoré odráža spôsob, akým Boh usporiadal svoj vesmír. Na vrchole je Stvoriteľ, pod Ním autority, ktoré Ho majú poslúchať. Primárne ide o otcov a matky.