• BIELA ZAS

  • Kresťan nie je nikdy sám

    Aký veľký je náš Boh! Keď Mu dôverujeme, platia aj pre nás vo všetkých životných situáciách slová: „Uchopil som ťa za ruku, budem ťa ochraňovať“ (Izaiáš 42:6).

  • Vytrvalostný tréning

    V našich životoch kresťanskej viery budeme prechádzať sériami skúšok. Každá jedna z nich nás posilní.