• Všadeprítomný Boh

    Ten, kto verí v Pána Ježiša, môže vedieť: môj Pán je pri mne v najťažších životných situáciách, a aj vtedy, keď všetko ide dobre. Aký hlboký pokoj a akú dôveru dáva táto istota!

  • KDE SI

    Oľga Adamkovičová

  • AK PATRÍŠ PÁNOVI

    Oľga Adamkovičová