• ANI STROM

    Oľga Adamkovičová

  • Chyby v myslení

    Mýlite sa, keď si myslíte, že po smrti je všetkému koniec.,,

  • Mlčanie a hovorenie má svoj čas.

    Múdry „kazateľ“ všetko popisuje z pozemského hľadiska tak, ako to prebieha „pod slnkom“. To nás má viesť k zamysleniu sa, aby sme sa pýtali na večné veci.