• Sme Jeho domom

    Ak sa teda chválime v Ježišovi a dúfame v Ježiša, sme domom a Ježiš je naším Staviteľom, Vlastníkom, Vládcom a Poskytovateľom. Svoj dom nenecháva zničiť alebo zmeniť na ruinu.

  • Naliehavá prosba

    Aj my môžeme dať mocné Božie rameno do pohybu

  • Pozvánka na čítanie mien obetí Holokaustu na Slovensku

    Vo štvrtok, 9. septembra o 18:30 - Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Laurínská 20, v Bratislave. Vstup je bezplatný!