• Meno Ježiš

    Kým je Ježiš pre teba? „Nejaký mŕtvy Ježiš“ (Skutky 25:19), alebo živý Záchranca a Pán tvojho života?

  • Stratu duše nič nenahradí

    Pán Ježiš najvyššiu cenu dal za dušu, ktorá je v Jeho ohodnotení oveľa vyššia, ako celý svet.

  • Pán je naším sprievodcom

    Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou...