• Aký je tvoj príbeh?

    Každý má svoj príbeh, ktorý má rozpovedať. Aj ty svedčíš a ľudia ťa pozorujú. Otázka znie: Vydávaš zlé alebo dobré svedectvo?

  • Neprestajná stráž

    Pán stráži svoj ľud, tak ako boháč stráži svoj poklad, ako veliteľ so svojou posádkou ochraňuje mesto, ako stráž ochraňuje svojho vládcu. Nikto nemôže ublížiť tým, ktorí sú pod takou ochranou. Chcem vložiť svoju dušu do Jeho drahých rúk. On nikdy na nás nezabúda, nikdy neprestáva aktívne sa o nás starať, nikdy sa nestane, že by nás nemohol zachovať.

  • Požehnanie domu

    Spravodlivý má bázeň pred Pánom, preto je pod Božou ochranou, až po strechu, ktorá ho prikrýva, spolu s celou jeho rodinou. Jeho dom je príbytkom lásky, školou svätej výchovy a miestom nebeského svetla. Je v ňom domáci oltár, kde sa každý deň vzdáva hold Pánovmu menu. Preto Pán požehnáva jeho príbytok...