• Liečba pre naše problémy

    Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení láskou a nie nenávisťou, spokojnosťou a nie chamtivosťou.

  • Dva typy ľudí na konci

    Nemôžeme si vybrať z Písma len tie pravdy, ktoré sa nám páčia, a zvyšok nechať bez povšimnutia. Ako kazateľ a autor Timothy Keller poznamenáva: „Peklo a nebo sú v zásade naše dobrovoľne zvolené identity, ktoré trvajú večne.“

  • Vytrvalostný tréning

    Často si zbožne želáme, aby sme mali prospech z cvičenia, kým by sme oddychovali v nejakom pohodlnom kresle. Nič také však neexistuje. Rovnako, keď bežíme v pretekoch života, nemôžeme sedieť. Nemôžeš behať a zároveň nehybne stáť. Ak sedíš, nebežíš. Ak bežíš, nesedíš.