K veci

  • Nezměrná láska

    Milí poslucháči, pozývame Vás k počúvaniu kázne známeho baptistického kazateľa 19. storočia Charlesa Haddona Spurgeona.

  • JEDINÁ ISTOTA

    Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú Jeho a "Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno." (2Timoteovi 2:19)

  • Sebapoznanie

    Lebo ja poznám svoje prestúpenia, a môj hriech je stále predo mnou. Proti tebe, proti tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach. Žalm 51:5-6