K veci

  • Dopad našej voľby

    Na tom, čo si zvolíme, záleží. Boh nám ukáže akú možnosť si vybrať, no stále je na nás, aby sme podľa toho aj konali. Naše voľby z nás robia ľudí, akými sme.

  • Upierať pohľad na Pána Ježiša

    Ty, málo veriaci, vedz, že v nebesiach máš Otca, ktorý sa o teba stará, a ktorý môže a chce ti pomôcť.

  • Nebuďte ustarostení

    Toto Slovo sa zdá nezmyselné pre moderných ľudí. Ale zdalo sa to ešte nezmyselnejšie tým, ktorým to Pán Ježiš hovoril po prvý raz.