K veci

  • Nevzdávaj sa

    Nechceme veci uponáhľať. Nechceme predbiehať Pána, a nechceme za ním zaostávať. Chceme Jeho dokonalú vôľu v Jeho dokonalom čase. Musíme však byť vytrvalí v modlitbe.

  • Kľúč k odolávaniu pokušenia

    Ak chceš byť šťastný človek, potom si stráž svoju myseľ. Povedz nie pokušeniu a áno Bohu.

  • Stretnutie s Bohom

    Boh má s tebou dohodnuté stretnutie. Možno ho nevidíš v kalendári, ale je dohodnuté – každý deň. Potrebuješ si urobiť čas pre Pána.