K veci

  • Božia milosť

    „Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“ (Gal 2:21)

  • AK SI SMÄDNÝ

    Oľga Adamkovičová

  • Pieseň dôvery

    "Keď chodím v súžení, Ty ma obživuješ, vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a Tvoja pravica ma zachraňuje." (Ž 138,7).