Poradenstvo

KRESŤANSTVO A PSYCHOLÓGIA

Psychológiu by sme mohli nazvať aj vedou o duši. Jej úlohou je skúmať tajomné komnaty ducha. Hoci psychológia osobnosti nemá hmotný predmet skúmania, jej opodstatnenie je zjavné najmä na základe vonkajších prejavov a zmien správania. Kresťanstvo a psychológia spolu hlboko súvisia pretože, ako je zrejmé, úlohou oboch je zamerať pohľad na vnútornú hĺbku duše a srdce človeka

 

  • Čím sa zaoberá psychológia v kresťanstve?
  • Patrí spiritualita k dimenziám osobnosti?
  • Prispieva kresťanstvo ku kultivácii osobnosti?
  • Ako sa podieľa kresťanstvo na zmysle života?
  • Súvisí fundamentalizmus s osobnosťou človeka?
  • Aké máme zážitky v kresťanskom spoločenstve?
  • Čím sa zaoberá pastorálna psychológia?
  • Čo je kresťanská psychoterapia?
  • Je človek zodpovedný za stvorený svet?
  • Čo robiť s ohrozením rodiny?

 

Niektorí ľudia, vrátane kresťanov sa so svojimi psychickými problémami obracajú často na psychológov a psychiatrov. V mnohých prípadoch je to nutné, najmä ak ide o duševné choroby, ktoré je treba liečiť, často medikamentmi ( ide hlavne o oblasť tzv. „veľkej psychiatrie“). Trochu inak je to s tzv. „psychologickým poradenstvom“ a niektorými spôsobmi psychoterapie pri problémoch s padajúcich do oblasti t zv. „malej psychiatrie“. Tu kresťania vo väčšine nedôverujú psychológom a psychiatrom. A treba povedať, že väčšinou oprávnene. Prečo? Existuje totiž veľa rôznych „škôl“, metód posudzovania psychických problémov a ich riešenia. A mnohé, dá sa povedať, že veľká väčšina z nich, je v priamom rozpore s tým, v čo veria kresťania. A nielen v čo veria, ale aj s čím majú osobnú skúsenosť, že im prináša skutočnú a trvalú pomoc. Mnohí psychoterapeuti nie sú kresťanmi; to znamená, že nielen ich „hodnotové spektrum“, ale aj ich hodnotenie situácií a vlastne celé ich uvažovanie je diametrálne odlišné od uvažovania a od prežívania a hodnotenia situácií veriacim človekom, kresťanom. Preto často psychológ a psychiater nemôže ponúknuť veriacemu človeku nič užitočné, skôr naopak. Pravdaže, existujú aj kresťanskí psychológovia a psychiatri. Ale či dotyčný, konkrétny poradca (terapeut) ním naozaj je, alebo sa za kresťana iba vydáva, to sa neraz ukáže až časom, keď človek bližšie spozná jeho uvažovanie a jeho metódy (pričom je tu nebezpečenstvo, že niektorý klient to vôbec nepozná

Veriaci klienti prichádzajú často s perlou vo vrecku, ale je taká zablatená, že pripomína kameň, ktorý ich len zaťažuje. Pomoc by nemala spočívať v tom, že kameň zahodíme, ale v tom, že ho spoločne očistíme, umyjeme a necháme ho zažiariť“.

Naším hlavným Garantom a Poradcom kresťanského a psychologického poradenstva je Pán Ježiš Kristus. Základnou literatúrou je Božie Slovo zapísané v Biblii.

Milí priatelia,

ak potrebujete poradiť, zorientovať sa v nezodpovedaných otázkach, či modlitbu, prosíme, vyberte si deň a čas ktorý vám vyhovuje a rezervujte si termín cez odkazovaný link, na rezervačný formulár:

  https://booqme.sk/sk/rezervacia/ooradenstvo-pokoj-rp

Vami navrhovaný termín potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný  termín. Taktiež Vám dáme vedieť, akou formou sa spojíme, či osobne u nás, alebo u vás,  alebo prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde vám odošleme pozývajúci link. Momentálne z časového zaneprázdnenia  a pracovného vyťaženia, uprednostňujeme stretnutia cez ZOOM.

Tešíme sa na spoločné osobné, alebo virtuálne stretnutie.