Básne Oľgy Adamkovičovej


LEN Z MILOSTI

Nie preto
    že sme veľmi dobrí
Nie kvôli našim zásluhám
Nie za odmenu
    kvôli hodinám
    čo strávili sme v chráme
    v modlitbách
Nie za peniaze
Nie za dar z nášho prebytku
Nič z toho nikdy neprevýši
    čo spravil pre nás raz
    Spasiteľ
    na golgotskom kríži
Len preto že už vtedy
    nesmierne mal nás rád
Len preto že nám chcel
    zo svojej milosti
    to najlepšie čo mohol dať
 
Dnes žasnem nad tým
Veď ma vtedy nepoznal
Nestretol nikde
Ešte vôbec nebol som
Už vtedy vedel
    že sem raz prídem
    a budem veľkým hriešnikom
 
Vďaka Ti drahý môj Spasiteľ
    za Tvoju milosť preveľkú
Viem že ju nikdy nesplatím
    i keď by veľmi som chcel
Zmiluj sa nad tými
    čo sa jej bránia
    vo svojej hrdosti
Nech pochopia že iba Ty
    môžeš ich zachrániť
Zo svojej lásky
    a milosti len
                  (23.6.2022)
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

TO NIE MY - IBA ON

Všetko máme v svojich rukách
    často sa nám zdá
Šikovní sme Myslí nám to
Občas len chýba odvaha
    aby sme ďalej ešte zašli
aby sa nám dostalo
    väčšej cti či chvály
 
Pravda je však celkom iná
Človek sám je biedny tvor
Čo dokáže je darom
    Božej milosti
On pomáha mu
    vo dne v noci
Dáva múdrosť silu
On vedie jeho ruky
    a dáva krídla
    ako vtákom k letu
Nikdy nás nenechá
    bez pomoci
Aj keď ho nechceme
a popierame hlasne
    On nevzdáva to
    On pre nás je tu
 
Rozsvieti slnko každé ráno
Nový deň v svetle začne
Dáva nám možnosť
    vzlietnuť do výšav
Keď klesáme
    do svojich dlaní
    bezpečne zachytí
Odpúšťa hojne
    naše previnenia
A čaká – čaká neprestajne
    kedy Jeho deti
    obrátia sa k Nemu
a už navždy
    svoj hriešny život zmenia
                         (18.5.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

ŽIVOT ČI DIVADLO?

Nechajme hercom tú rolu
Je to ich práca napokon
Javisko publikum
Naučené texty
Kým spadne opona
    krásne čas zletí
A s ním aj kúsok
    nášho života
Niečo v nás ale zostalo
Ďalej už hráme sami
Aj krásne slová
    ľahko vypadnú
Učiť sa netreba
A potlesk z každej strany
 
Úprimnosť dnes sa nenosí
Len dobre vyzerať
Len hrať to divadlo
Aby to v závere
    aj dobre dopadlo
Aby sme zožali
    úspech každodenne
Potom – za oponou
    je jedno úplne
    čo sa tam deje
 
Ľudia nám ľahko naletia
No Boh oklamať sa nedá
On dobre pozná nás
Lepšie ako my
    poznáme sami seba
Zhoďme tie masky pretvárky
Úprimne ukážme
    čo sa v nás skrýva
Skúsme žiť v pravde
    ako Božie deti
Jedného dňa pre nás
    nespadne opona
no slnko odrazu
    nad nami prestane svietiť
                    (16-5-2022)
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
KTO NÁS ZACHRÁNI
 
Na každom kroku na nás
číha nebezpečie
Zvyčajne o tom
ani netušíme
Náš život predsa
sťa potok tichý tečie
Vo dne i v noci
V lete ako v zime
 
Až zrazu zahrmí
z vrchov sa príval spustí
Šmykneme sa na kameni
V krátkej chvíli voda
má nás v chladnej hrsti
Voláme o pomoc
v bolesti a strachu
Ktože nás zachráni
Kto náš krik počuje
Kto podá mocnú ruku
Kto vytiahne z toho
smrtiaceho prúdu
 
Jeden je Záchranca
Jeden náš Spasiteľ
V Ňom nádej skladajme
Len On nám pomôcť chce
Nad smrťou už raz zvíťazil
Na Neho denne volajme
zo všetkých svojich síl
             (13.5.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

MAME DNES
(Ku Dňu matiek)

Ešte je čas
kým svoju mamu
    objať môžeš
kým pekným slovom
    vieš pohladiť jej srdce
kým krásnym kvetom
    istotne ju potešíš
ešte je čas
Neodkladaj to nabudúce
Jedného dňa sa totiž
    všetko skončí
Tak ako nezabrzdíš
    západ slnka
a nepredĺžiš výdych
    čo je posledný
Potom už márne
    vodopádom sĺz
    prikryješ jej hrob
a položíš tam
    vence kvetov
Nad láskyplné objatie
    nad milé slovo
    nad nežné pohladenie
väčšieho daru nieto
 
Kým ešte čas je
    za ňou choď
Oblej ju láskou horúcou
A povedz – odpusť moje viny
Od tejto chvíle úprimne
    skús byť už iná – iný
Vždy lásky plný
    k svojej mame
Povzdychni spolu
    s deťmi navôkol
vďaka Ti Bože náš
    že ju ešte máme
           (8.5.2022)
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NEBUĎME TAKÍ

Nebuďme takí
    ako chce tento svet
Neberme modly
    do svojich rúk
Držme sa nášho Pána
Len On je pre nás istotou
Len On je stály
Len On je silný
Len On je navždy verný
Len On nám nádej
    na každý deň dáva
 
Nepripodobňujme sa
    tomuto svetu
Tak vyzýva nás Ježiš sám
Ale sa premeňme
    obnovením mysle
Čo iné treba nám?
Otvoriť oči – vidieť stopy
    ktoré pred nami
    On sám zanechal
S istotou kráčať v nich
Neobzerať sa po druhých
 
Nie! Nebuďme deťmi
        tohto sveta
Nebuďme leniví
ľahostajní a neláskaví
Milujme blížnych ako seba
A nášho Pána
    z celého svojho srdca
Tak ako Jeho Slovo
    vážne nám v Písme vraví
                           (3.5.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SVIATOK PRÁCE (1. máj)

V pokoji pracuj
    a jedz svoj chlieb
Nestváraj veci
    čo nie sú užitočné
Toto je odkaz
    od nášho Pána
Nie iba ľudský výmysel
Veď On tiež pracoval
Určite len preto
    že sám to chcel
 
V pokoji pracuj
    kým na to máš
aby si s prácou aj žil
A váž si prevzácny ten čas
Raz príde chvíľa keď
    (aj napriek námahe)
    na prácu nebude už síl
 
Ja tiež dnes môžem radostne
    stavať tú Božiu katedrálu
Obrábať Božiu záhradu
Aby som priniesla
    (nie iba pre seba)
úrodu krásnu a bohatú
 
Práca ja Boží dar
Patrí Mu zaň vďaka
Nebuďme leniví
Pracujme statočne
Doma aj všade tam
    kde práca na nás čaká
______________________
 
(2 Tesalonickým 3; 10 - 12)
                     (1.5.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
DAJ SA ZACHRÁNIŤ
 
Možno si mladý
    a žiješ veselo
Netušíš že treba ti
    nejakú záchranu
Možno si celkom zdravý
    a robíš si čo chceš
Možno si bohatý
Myslíš že všetko
    kúpiť dá sa
Možno máš život
    celkom šťastný
a povieš – načo záchrana
Moje dni predsa sú
    iba samá krása
 
No toto je len dočasné
Raz príde deň
    keď všetko stratíš
A postavíš sa pred Pána
On jedným povie:
    Poďte požehnaní
A druhým:
    Zlorečení odíďte
Kam postaví ťa potom On?
Dnes však je ešte čas
    keď môže ťa zachrániť
Keď vystrieš ruky k Nemu
    On ťa zodvihne
    On prijme tvoje pokánie
Keď ale v pýche
    odmietneš tú záchranu
tak navždy zostaneš
    s tými čo naveky zahynú
 
Daj zachrániť sa kým je čas
A volaj s nami v pokore:
Hynieme Pane Ježiši
Prosíme zachráň nás
                (28.4.2022)
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DNES JE TO TAK

Mnohým sme na posmech
Nechápu načo nám treba Boha
Neveria že svet je Jeho dielo
Aj človeka že stvoril On
A vidí každý ľudský hriech
 
Mnohí nás majú za slabých
Za hlúpych naivných ľudí
    ktorým len barličkou je Boh
A Jeho cirkev kňazi chrámy
    to iba posmech v nich budí
 
Dnes je to tak – no iba dočasne
Raz príde deň čo bude posledný
Pre nás aj pre nich určite
Vtedy im úsmev zmrzne na tvári
Vtedy sa nič už nebude dať napraviť
 
Vtedy Boh smutný bude tiež
On neteší sa z pádu človeka
No vezme k sebe iba svojich
Otvorí pre nich bránu večnosti
Ostatní pred ňou zostanú nariekať
 
Čas beží - príliš rýchlo uteká
Za naše hriechy na kríži umieral
    Jediný Boží Syn
On prišiel zachrániť každého človeka
Prišiel ho zbaviť všetkých vín
 
Choďte a hlásajte to vo svete
Hoci len jedného ktorý uverí
    aj vy dnes zachrániť môžete

               (25.4.2022)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NA ÔSMY DEŇ

Za tmy a pri dverách
    zamknutých
    aj my sme často skrytí
Niekedy máme strach
Niekedy nepokoj privrie nás
Niekedy nemáme
    silu vyjsť von
A vtedy s pozdravom
    Pokoj vám!
    medzi nás prichádza On
Prináša pokoj svoj
Prináša nesmiernu lásku
Prináša Ducha Svätého
Odháňa naše sklamania
    obavy úzkosť aj bolesti
A posiela nás do sveta
Zvestovať všetkým
    to čo sa stalo
Roznášať radostnú zvesť
    o Jeho vzkriesení
Otvárať dvere zamknuté
Rozsvietiť svetlo tam
    kde bola temná tma
Na ôsmy deň to povedal
    učeníkom On sám
Aj my sme Jeho učeníkmi
Aj nám dnes hovorí
    Pokoj vám!
Ako mňa poslal Otec náš
    aj ja vás dnes posielam
Otvorme dvere
Poďme von radostne
A On sám pred nami
    koberec pokoja rozostrie
                      (25.4.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

SKRYTÝ BOH

Je všade aj keď Ho
    nikde nevidno
Na prvý pohľad
    je to beznádejné
Ale keď vyzriem z okna
    a vidím borovicu
    posiatu vločkami snehu
    či ovešanú kvapkami dažďa
v údive zmĺknem z tej krásy
Kto to tam rozvešal
Rozmýšľam – kto asi
 
Keď vidím pred domom
    kvitnúci zlatý dážď
    a žltou púpavou
    zdobený koberec z trávy
vtedy si poviem – to spravil On
To Jeho dielo je
Aj týmto spôsobom
    niečo mi potichu vraví
 
Nad hlavou letí vtáča
Pristane predo mnou
    zaspieva vtáčiu áriu
Kto mi ho poslal pre radosť
Aj ono predsa Boží je tvor
Počúvam Dívam sa
Srdce mi hovorí:
    Tu tiež sa skrýva náš Boh
 
Z kočíka dieťa sa
    sladko na mňa usmeje
Môj Bože – vidím Ťa
Aj ono Tvoje je stvorenie
 
Nie! Boh sa neskrýva
Je celkom blízko nás
Môžeš Ho nájsť ak chceš
Ak oči aj srdce pre Neho
    vždy otvorené máš

                  (22.4.2022)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

ZOSTAŇ S NAMI

Všetci sme na ceste
Kráčame chodníkmi
    čo nerovné sú
    alebo plné mlák
Občas sa pekne vezieme
    po rovnej diaľnici
Raz sprevádza nás slnko
    inokedy nad hlavou
    zavisne čierny mrak
 
Rôzne sú tie cesty
Rôzne ich zvládame
S rôznymi spoločníkmi
Raz radostne a nadšene
    no neskôr dobré sa stratí
Prichádza bolesť
    často sklamanie
A iní nechcení kamaráti
 
Niekedy sa nám zdá
    že sme v tom úplne sami
Sily nám ubúda
Nenúka nikto
    pomocnú pravicu
V tej chvíli prichádza On
Nie každý spozná Ho hneď
Náš Pán však spraví krok
    ktorý nás priblíži k Nemu
A čaká so srdcom
    plným lásky
Čo povieme Mu?
    Od nás sa vzdiaľ
alebo
    Pane neodíď
    Prosíme zostaň s nami
On nikomu sa nevnucuje
No spoznať môže Ho každý
Ak srdcom po ňom zatúžime
    On pri nás zostane
Dnes zajtra a potom – už navždy
 
(Lk 24; 31 Pán Ježiš s učeníkmi na ceste do Emauzy)
               (18.4.2022)
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

VEĽKONOČNÁ ZVESŤ

Hľa – veľký kameň
    odvalený
Prázdny hrob
    v nedeľu ráno
    našli zbožné ženy
Niet Ho tu
Ťažké uveriť
Neodniesli Ho Jeho verní
 
Tak koho hľadáte
Živého medzi mŕtvymi
Skúste si spomenúť
    čo hovoril vám sám
Ako ste vtedy počúvali
Nie je tu – On predsa
    za úsvitu vstal!
 
Uver choď a zvestuj
    tú veľkú novinu
Nech zvie ju celý svet
Syn Boží za nás zabitý
    v tretí deň ozaj vstal
V hrobe Ho hľadať netreba
Dnes krajšej noviny
    pre teba – pre mňa niet
Utri si slzy hriešny človeče
Do srdca radosť vpusť
    a nádej že On bol len prvý
Po Ňom sa nad hrobom
    postavíš aj ty sám
a s tebou tí ktorí uverili
Nezostal v hrobe
Vstanú raz
    všetci čo zvesť túto prijali
Všetci čo Ježiš
    pre nich je Spasiteľ
Prvý a jediný – srdcu milý
 

                          (17.4.2022)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 VEĽKONOČNÝ VZDYCH


Keď Ťa zajímali
    v záhrade Getsemane
    opustili Ťa všetci
    drahý môj Pane
Keď stál si pred súdom
    sudca Ťa odsúdil
    hoc bol si bez viny
Vodou si iba
    opláchol ruky
Ty na smrť išiel si
    jediný Nevinný
a muky desivé
    za mňa si tíško znášal
Keď zem sa zatriasla
    nastala tma vôkol
aj Otec nechal Ťa
    napospas smrti
 
Ó Pane Ježiši
        srdce mi plače a smúti
To pre mňa
    pre moje hriechy
    pre všetky zlé činy
bolesti ukrutné
    znášal si - nevinný
 
Je niekde väčšia Láska
    než Tvoja bola
    vo svete
Mŕtvi sme všetci
    bez Tvojej smrti obete
Mŕtvi sme navždy
    ak prijať ju nechceme
 
Pod kríž Tvoj dvihni nás
    úbohých - zo zeme

                       (15.2.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
NESKRÝVAJME SA
  
Nemáme radi
     časy nepokoja
Ide nám o zdravie
     často aj o život
     vlastný či blízkych
Ľudia sa boja
Tí čo sa cítia pri sile
     chystajú útok proti zlu
Tí slabší radšej
     rozhodnú sa pre útek
aby sa mohli skryť
     v bezpečí za hradbami
Vo svojej bubline
     prečkať zlé časy
Nevidieť nepočuť
     Božie volanie
     a ani smutné ľudské hlasy
Zavretí v sebe
     prežiť tú búrku
     vo vlastnom väzení
Počkať tam kým zlé sa
     na dobré premení
    
No náš Boh nemá rád
     keď pred Ním chceme sa skryť
On chce nás vyviesť pred hradby
     z chladného kameňa
Otvoriť naše oči aj uši
     pre Jeho volanie
     a srdcia pre blížnych
Nech láskou zahoria
Ochotou slúžiť a pomáhať
     keď dnes je v trápení
     sestra aj brat
 
Na Jeho ruky sa spolieham
V čase zlom verím že
     nebudem v tom sama
Ver tomu – On nám pomôže
Ani ty nebudeš sám     
                      (13.4.2022)                                 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PRE MŇA TO ROBÍ

Nechápem prečo vôkol mňa
    dejú sa často zvláštne veci
A nie sú dobré –
    z môjho pohľadu
Ťažko ich zvládam
Pochybnosť ma morí
Cúvla by som radšej
    niekam dozadu
keď lepšie bolo – veselšie
Netrápili ma
    toľké bolesti aj obavy
No vrátiť späť – to nedá sa
Nemožno posunúť čas
    dozadu či dopredu
ba ani nakrátko ho zastaviť
 
Môj Boh však všetko ovláda
    a s láskou pre mňa koná
Je pánom času
Aj našich bolestí a obáv
Verím že všetko
    robí kvôli mne
a podrží ma v ťažkej chvíli
Niekoho pošle
    aj keď ho ani nepoznám
Nakoniec prichýli ma k sebe sám
 
Kiež dá mi svojej múdrosti
    aby som navždy pochopila
že stále v Jeho rukách som
Najmä keď príde
    pre mňa tá ťažká chvíľa
Nech vo viere ju prijmem
    bez reptania
Som Jeho dieťa
Kvôli mne všetko robí On
S Ním v žiadnom svojom trápení
    nebudem žitím kráčať sama
                         (6.4.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
TO NIE JA - TO ON
 
Spievam či hrám
    na Božiu chválu
Napíšem zopár
    veršov oslavných
Nezaslúžim si za to
    výnimočnú vďaku
Som iba nástrojom
    v rukách Božích
 
Nie je to moja
    veľká zásluha
Som iba služobník
    čo svojho Pána
    s láskou a pokorou
    ochotne poslúcha
 
Mám radosť z toho
    že ma miluje
Že v Jeho rukách
    smiem byť prínosom
    pre svojich blížnych
pre budovanie
    Jeho kráľovstva
On koná všetko
Ja popri Ňom
    poslušným iba
    chcem byť nástrojom
                              (4.4.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
DOBRÁ SPRÁVA

Celý deň hľadám
    dôvod k radosti
No zrejme
    na nesprávnom mieste
Všade len smutné
    reči počujem
Nevzdala som to
Ďalej hľadám ešte
 
Choroby bolesti
Smútok aj depresie
Starosti o chlieb
Obavy o tých
    čo pred rinčaním zbraní
    utekajú z domova
To všetko na ľudí
    s citlivým srdcom
    ťaživo dolieha
 
A predsa – ráno sme vstali
Aj s novou šancou pre život
V čase čo vedie nás
    k víťazstvu Veľkej noci
Náš Boh náš Spasiteľ
    o nás sa stále stará
Denne Mu môžeme
    vyznať svoje hriechy
    ktoré On odpúšťa
On raz nás vyvedie
    z tmy chorôb bolestí
    aj z každej vojny ničivej
To je dnes tá dobrá správa
A tak sa spoločne
    radujme z nej
 
                      (1.4.2022)
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 

NIET INÉHO BOHA 

Ani žiarivé slnko
Ani mesiac
    s jasnými hviezdami
Ani stromy majestátne
    či vysoké hory
Nič čo je vôkol nás
Nič čo je nad nami
    či pod našimi nohami
nad Teba nič nie je
    drahý náš Bože
Nik iný o nás nevie ako Ty
Nik iný v súžení nepomôže
 
S Tebou je ľahšia prítomnosť
S tebou aj budúcnosť
    plná je nádeje
Bez Tvojej vôle Otče náš
    nič sa tu nedeje
Ty si tá Skala istoty
    na ktorej stojíme pevne
Ak iných bohov hľadáme
    veľmi sa mýlime
Len touto Skalou
    nikto ani nehne
Odstráňme všetko
    čo nás iba tiesni
Oslavujme nášho Boha
Vďaku Mu vzdávajme
Haleluja! Haleluja!
    v spoločnej piesni


                         (25.3.2022)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ALFA A OMEGA

Bol si tu dávno predo mnou
Budeš aj dlho po mne
Ty si náš začiatok
Ty si náš koniec
Ty si aj všetko medzi tým
Nech čo chcú hovoria
    tí čo tu žijú bez viery
Ja chcem byť pri Tebe
    svoj život úplne celý
 
Ľutujem všetkých
    čo tomu neveria
Čo život pre nich
    príchodom na svet začína
    a smrťou končí navždy
To čo je medzi tým
    zvládnuť chce sám iba každý
Pomôcť im veľmi chcem
V nádeji klopem
    na zavreté dvere
Sama to - bez Teba
    Pane môj nezvládnem
Tak poďme - klopme spolu
Kým je ten správny čas
Kým ešte trvá deň
 
Ďakujem Ti za to
    že kráčaš predo mnou
    za mnou i vedľa mňa stále
a chystáš pre mňa
    v nebi miesto krásne
kde žiara Tvojej Lásky
    pre tých čo s Tebou chcú byť
    nikdy nevyhasne

                              (24.3.2022)  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
VČERA DNES A POTOM     
 
Nemyslieť na to
    čo už bolo
Čo napraviť sa nedá
Čoho je ovocím
    aj dnešná naša bieda
 
Nestrácať nádej
Nevzdávať sa
Všemocný Boh je stále s nami
On prevedie nás týmto dňom
    tak ako viedol
    svoj ľud dejinami
On bol aj navždy zostane
    vo všetkom dokonalý
Nie ako my sme -
    hriešni slabí a malí
 
Otvorme srdcia dokorán
    pre Jeho Lásku bez hraníc
On pripravil nám u seba
    nádherný domov lásky plný
Bez Neho sme tu všetci – ako nič
Držme sa pevne nádeje
    že to čo sľúbil
    pri nás sa raz aj splní
__________________________
 
(Izaiáš 43:18)
(1 Korintským 2:9)


                           (15.3.2022)
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
STÁLE TEN ISTÝ
 
V šťastí i v nešťastí
V dobrom i v zlom
Toto sa nikdy nezmení
Nech sa dnes deje čokoľvek
     vždy v Božích rukách som
 
Nádej mám – nezúfam
Či je deň či temná noc
Nik nie je silnejší
To celkom iste viem
     keď volám strápený o pomoc
 
Viem že zlo dielom je
     vždy iba diablovým
A človek biedny tvor
     verí mu – pomôcť je hotový
 
Podrž nás Bože náš
Nevypusť zo svojich
     spoľahlivých dlaní
Ty nad zlom zvíťazíš
A s tebou aj Tvoji
     vzácni a milovaní
Len Ty si pevný štít
     ktorý nás pred tým zlým
     istotne ochráni
                       (13.3.2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


NEOTVORME STRACHU

Strach búcha na naše dvere
Vidieť chce ako sa trasieme
Na tvár si natiahol
     ľútostivú masku
A pritom zákerne
     posúva tanky
     ku nášmu srdcu
K hlavnému miestu
     nášho bytia
No my mu nedáme šancu
     ak vyplašené srdcia
     svojho Boha sa chytia
 
On stvoril nás – On vykúpil
     zo všetkých hriechov
     z moci satana
On pozná teba i mňa po mene
V každom trápení
     s láskou sa o nás postará
 
On pravdu vždy nám hovorí
On nepodvádza nevydiera
Hoc pozná naše vnútro
     a vidí naše činy
pre Neho podstatná
     je iba naša viera
 
Nechajme strach
     stáť za dverami
A s vierou hore hľaďme
Vediac že Otec vždy
     bdie nad svojimi dietkami
Ak voláme Ho – počuje
On nenechá nás bez pomoci
     lež s láskou zodvihne
     všetkých čo ležia na dne hoci
 
                                    (13.3.2022) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
V SKÚŠKACH
 
Už odmala sme skúšaní
Najprv len v školách
     rôznej úrovne
V nich skúšky ešte určite
     obídu sa aj bez zbraní
 
Manželstvo rodina
     a k tomu práca
     aby na chlieb bolo
To už je v skúškach života
     to náročnejšie kolo
Ak učíme sa od začiatku
     spoliehať iba na seba
ak k našim ťažkostiam    
     nám Božiu pomoc netreba
bude nám ťažko v žitia boji
Bez Boha na svete
     kto - ako obstojí?
Aj keď si myslí že na to má
No príde záverečné finále
A to pre neverca
     istá je pohroma
 
Prijmime ruku čo s láskou On
     všetkým nám podáva
Zložme v Ňom svoje nádeje
Vo viere učme sa
     na Neho spoliehať
Nech vôkol nás
     čokoľvek sa deje
On vždy je našou istotou
On pomáha aj vtedy
     keď človek na zem padne
Buďme Mu svedkami
Ukážme svoju vieru
     v čase keď vo svete
     vražedné rinčia zbrane
                                  13.3.2022) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
MODLITBA  za Kyjev
 
Ty si náš Boh
Ty Spasiteľ si jediný
Ty si nám povedal
     že čuješ naše volanie
A nezostaneš k nemu
     nevšímavo hluchý
Vidíš tie temné mračná
     nad hlavným mestom
     Ukrajiny
Vidíš aj strely smrtiace
Počuješ bombové výbuchy
A stony tých čo umierajú
     v ruinách svojej domoviny
Aj nárek ostatných
     čo utiecť ešte stihli
     do bezpečia
Zmiluj sa Bože nad nimi
Nech potom každému
     o Tvojej láske svedčia
 
Kyjev je srdcom
     ukrajinskej zeme
Ak toto mesto dodýcha
ak skončí v chamtivých
     rukách nepriateľa
potom sa do tmy ponorí
     Ukrajina celá
 
Ó Bože Teba prosíme
     na trasúcich sa kolenách
zachráň to mesto pred vrahmi
S vierou dnes ku Tebe voláme
Na radosť premeň
     slzy a  strach
Na úsmev plač náš zúfalý
Tvoje sme deti – pevne veríme
Zmiluj sa Otče náš nad všetkými
     čo k Tebe v nádeji volajú
     zo srdca ťažko skúšanej  Ukrajiny
Amen
   
                                (13.3.2022) 
    
 

Cirkvi na Ukrajine

Žiadosť na poslednú chvíľu

Drahí priatelia, bratia a sestry zo všetkých častí nášho sveta!

Obraciame sa na Vás v tejto temnej chvíli pre nás všetkých, keď tmavé mraky výbuchov
zakrývajú slnko nad naším hlavným mestom. Dnes večer elitné špeciálne jednotky Ruskej federácie spolu s čečenskými jednotkami zaútočia na jedno z najstarších a najkrajších miest
sveta, duchovné hlavné mesto východnej Európy – mesto Kyjev. V Kyjeve už prebiehajú pouličné brigády a hlavné mesto bráni každý, kto vie narábať so zbraňou, dokonca aj dôchodcovia, študenti a školáci.

Nasledujúca noc a zajtrajšok sú kritické, v stávke je všetko, čomu celý civilizovaný svet doteraz
veril a čo vybudoval. So slzami v očiach Vás prosíme, bez ohľadu na to, v akom časovom pásme sa nachádzate, celý tento čas trávte pôstom a modlitbou k Bohu. Modlite sa k Pánovi, aby nás ochránil pred hordami šialencov, ktorí sa chcú vysmievať Božej viere a pravde.

Pošlite túto správu všetkým svojim priateľom, rodine a priateľom v Európe, Ázii, Amerike
a na celom svete!

Modlitba je silnejšia ako najsilnejší nepriateľ!

S láskou a nádejou v Pána

Vaši bratia a sestry z Ukrajiny

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
ISTOTA VZÁCNA                
 
Rieky ťa nezaplavia
V ohni nezhoríš
Lebo ja s tebou
     budem všade
 
Aj keď sa vody
    z brehov vylejú
ty so mnou prejdeš
    po hladine
Voda ťa iba očistí
Odplaví k moru
    všetok kal a špinu
Z rúk svojho Boha
    potom dostaneš
    len vodu čistú – živú
 
Bolesť a úzkosť beznádej
    samota choroby a smrť
To všetko v každej dobe zlej
    je ohňom ktorý
    chce nás spáliť
 
Neboj sa – Boh prevedie ťa
    bezpečne aj cez oheň
On sľúbil nám to raz
A čo On sľúbi
    určite aj spraví
 
Istotu vzácnu máme v Ňom
Nech deje sa dnes čokoľvek
    On bude slávnym víťazom
A vôkol Neho
    budeme stáť všetci
Sme predsa Jeho
    milované deti


(Izaiáš 43; 2)

                           (13.3.2022) 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

BOŽIA LÁSKA

 

Drahí sme v Jeho očiach

Drahší nad zlato

Nad všetky drahokamy sveta

On povedal to

My sme nepočuli

Tak počúvajme dnes

Kým drží dvere otvorené

     a čaká že sa preňho

     rozhodneme

 

Vzácni sme Jemu akí sme

Nehľadí na našu múdrosť

     bohatstvo slávu

     či výnimočné činy

Chce iba pre nás

     byť vzácny tiež

Na Jeho mieste nech

     nestoja pre nás iní

Velebme Ho za to

Oslavujme  dnes

 

On miluje nás nesmierne

Prijmime Lásku tú

Radostne žime v nej
Darujme Bohu

     svoje srdcia celé

Veď On nám svojho Syna dal

Tak všetko čo mal položil

     pre našu večnosť s Ním

     tam na Golgote na oltár

 

(Izaiáš 43; 3-4)

                            (3.3.2022)


 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

V POKÁNÍ

 

Iba kto v Boha neverí

     diví sa tomu

     čo sa dnes deje

A pritom nadáva

Na koho?

Predsa - na Boha

To On tu rozsial vírusy

On nabil zbrane

Mieri proti nám

On ženie nás do beznádeje

To On je vinný za všetko

A zopár „Jeho ľudí“

Nie satan – Boží nepriateľ

Nie peklom to tu smrdí

 

Kto v Boha verí isto vie

     že nevera je semä zla

Že práve ona medzi ľudí

     ovocie zloby priniesla

Vďaka nej Slovo od Boha

     už dlho prachom zapadá

Každý si robí iba to čo chce

A všade – dobrá nálada

 

No nie je všetko ružové

Dnes útočia tu vírusy

A na človeka mieria zbrane

Strach prikrýva nás úbohých

     a k zemi tlačí nebadane

Tak pokľaknime všetci v pokání

Vyznajme Bohu svoje hriechy

Zopnime ruky v nádeji

     že Jeho vôľa v tomto čase

     aj dnes sa pri nás stane

                                 (28.2.2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

KORENE

 

Bez koreňov neporastie

     dobré ani zlé

Treba sa zamyslieť

     kde sú tie naše korene

Čo zasiali raz naši dedovia

Čo od rodičov

     dostali sme ako základ

Treba to s láskou polievať

     či nečinne len čakať

     čo sa nám kedy urodí

Alebo zájsť až ku počiatku

     kde dostali sme

     k žitiu pravidlá

 

Zaiste milovanie peňazí

     koreňom všetkého je zla

A po nich mnohí zatúžili

Zblúdili od viery

Sebe aj druhým

     priniesli mnoho bolestí

Aj tí čo predtým

     Bohu boli milí

ocitli sa raz nečakane

     s lákavou ponukou

     samého satana – na scestí

Tam zabudli hneď na korene

Vybehli na tú cestu zla

Dnes zdvihli zbrane

     proti vlastnej krvi

 

Tak lásku zahalila tma

 

Kto nám v tej biede pomôže

Spravíš to pre nás – náš Bože?
                     (26. februára 2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

ČUJME A HĽAĎME

 

Vonku už cítiť nádychy jari

Vtáčikom na stromoch

     veselšie sa skáče

Tu a tam sólistom

     spievať sa darí

Povinné rúška

     postupne padajú z tvárí

 

Nevidieť ale úsmevu nikde

Vírusy zatiaľ nezmizli všetky

Z východu počuť

     zlovestné rinčanie zbraní

Nepríde k nám s jarou

     aj jarná nálada

Tvrdý pôst čaká nás

Nevieme dokedy  -

     radosť sa odkladá

 

Je v nedohľadne pokoj

Slabá naša viera

     nádej i láska

A uviazli sme

     v pavučinách rozbrojov

     nenávisti  či roztržiek

Hluchí sme ku tomu

     čo hovorí nám Pán

A slepí k tomu čo On sám

     raz na Golgote

     pre nás vykonal

Žijeme svojim modlám len

Nevidiac že je v nich klam

 

Otvorme oči konečne

Otvorme uši hluché

Otvorme srdcia pre lásku

Skúmajme

     čo On nám hovorí

Všetci sa zjednoťme vo viere

Potom nám dvere k pokoju

     k radosti - u seba -

     určite dokorán otvorí

                                 (25. februára 2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Brat vydá na smrť brata. (Mk 13; 12)

Milovať budeš blížneho. (Mk 12; 31)

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. (Jn 14; 27)

 

SMUTNÝ DEŇ (24. 2. 2022)

 

„Brat vydá na smrť brata“

Človek zabije človeka

Dva roky vírusov

     vo svete nestačilo

Bola to asi slabá zbraň

     čo stále ešte útočí

Na kata zmenil sa mocipán

Dnes sa teší z toho

     čo nás teraz čaká

Radosť mu vstúpila

     do srdca do očí

Tak diabol na zemi víťazí

On vie že nie je v tom sám

Vyhľadá tých čo mu

     ochotne pomôžu

Odmenu diabolskú

     s radosťou vďačne im dá

 

„Milovať budeš blížneho“

     je pre nás odkaz Boží

Milovať a nie zabíjať

No mnohí k nemu hluchí sú

Zamkli si srdce pre lásku

Vôkol nás čoraz viac

     nenávisť sa množí

Vidíme zlobu vo svete

     ale aj vo vlastnej krajine

Zlé slová vyhrážky útoky

A človek – zahynie

 

„Pokoj vám zanechávam

Svoj pokoj dávam vám“

To povedal náš Spasiteľ

Náš lásky plný Pán

Zahoďme obavy

Zahoďme strach

Pritúľme sa k Nemu

Kľaknime ku Jeho nohám

V modlitbe seba

     Jemu odovzdajme

On s nami zostane

     nech čokoľvek sa stane    

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

22. 02. 2022

 

Slnko dnes od rána

     vyciera zuby štrbavé

Zdá sa že vonku je krásne

Teplomer za oknom

     tvári sa nádejne

Poďte von – láka nás

     kým klesnem na nulu

Vonku je nádherne

No - jedna báseň

 

Kto tomu odolá

     po dlhom núdzovom čase

Dnes nám ho konečne zrušili

Magické číslo – magický deň

Vraj prinesie nám

     lásku zdravie i šťastie

 

Neverím rečiam lákavým

Neverím magickým číslam

Neverím tomu že

     tento deň núdzu už

     úplne zastavil

Vonku ma prefúkal

     vietor studený

Nad hlavou mraky sa zrazili

Nevidím sviežu zeleň na tráve

Núdzový čas zatiaľ nezmizol

Len zmenil svoj tvar

Ako tie mračná nad nami

Aj srdce stále je boľavé

 

A moja duša – ako doteraz

     sklonená v modlitbe

ďakuje prosí
     v nádeji velebí

     len nášho Boha na nebi

On nesklame nás

Ukončí raz aj tvoj
     núdzový stav

Ak si Mu vo viere

     svoj život odovzdal

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

SUDCA AJ POMOCNÍK

 

Boží súd všetkých nás čaká

Aj tých čo tvrdia že

     ich sa to netýka

A spravodlivý bude

Nepomôžu tu úplatky

Svedkovia falošní

     svedčiť nebudú

     na Božom súde

On – Sudca všetko vie

On videl naše zlé činy

Darmo chce hriešnik prisahať

     že predsa – ja bol som iný

Boh Sudca bude

     dokonale spravodlivý

 

No má aj inú tvár

     pre svoj ľud čo za Ním

     kráča v žití celom

Rozostrie pred ním

     koberec milosti

Nebude jeho nepriateľom

     lež Pomocníkom

     sprievodcom na ťažkej

     hrboľatej púti

Kto za Ním kráča odhodlane

     tomu On pomáha

     prejsť všetky prekážky

Počúva jeho modlitby

Na cestu mu

     Božie svetlo svieti

Bezpečne povedie

     do večnej radosti

     všetky svoje milované deti

 

(Izaiáš 42; 15-16)

                  (21.02.2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

BUĎME INFORMOVANÍ

 

Každý vie všetko dnes

Každý sa vyzná

Má na to papiere predsa

Možno nie úplne

     zo svojej hlavy

A niečo možno aj – prevzal

 

Ani sa za to nehanbí

Za pravdy ktoré – klamú

Šíri ich celkom beztrestne

Médiá bleskove

     zhltnú tú stravu

Následky - často sú

     kruté a bolestné

 

Našťastie je taký zdroj

Studnica pravdy

     čo nikdy neklame

Máme ju niekde v polici

Prachom tam možno zapadá

Rýchlo ju vyberme von

Z nej dozvieme sa o všetkom

     čo bolo – je – aj bude

A hlavne že Pánom

     je tu iba On

Boh ktorý stvoril svet i človeka

Boh s plnou mocou nad nami

Jeho nám treba stále počúvať

Nedať sa zavádzať

     žiadnymi klamstvami

Mať uši vnímavé

Mať otvorené srdce

     pre Boha čo nás neklame

Hovorí pravdu len – včera i dnes

Povie ju rovnako

     zajtra aj nabudúce

                   (14.02.2022)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

DNEŠNÁ  MODLITBA

 

Volám Ti Bože

Prosím počúvaj

Máš pre mňa predsa

     voľnú linku

Ja viem že čakáš

     na môj hovor

Tešíš sa môjmu volaniu

Venuj mi prosím

     zo svojho času

     zvyčajnú chvíľku

 

Najprv Ti veľmi ďakujem

     za všetky Tvoje dary

Že bol si so mnou

     predošlej noci

Že s Tebou žiť sa mi darí

Že denne staviaš ma na nohy

Že môžem aj iným poslúžiť

Že Ty si mojou

     večnou istotou

Na Teba môžem sa spoliehať

     každučký okamih života

Naisto vždycky viem:

     Ty si mi stále nablízku

A Tvoja láska a dobrota

  

Aj keď Ťa niekedy

     nestihnem prosiť o pomoc

Späť do archívu