K veci

  • Moja modlitba do nového roka

    Bez prosby o Božiu pomoc sa naše dobre mienené predsavzatia rozplynú alebo ak sa aj zdá, že sa podarili, zlyhajú v rozpovedaní niečoho podstatného o Bohu. Pred uskutočnením akéhokoľvek nového predsavzatia sa odhodlaj modliť sa. Ak si si nezaumienil niečo v novom roku urobiť, odhodlaj sa spraviť zmenu a porásť skrze modlitbu a nie z vlastnej sily.

  • Nestrácaj odvahu

    Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdená, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti, tak tomu nikto nemôže zabrániť.

  • Dar pre človeka

    Syn Boží prišiel ticho a pokorne a ponúka pokoj s Bohom. Tento pokoj je dnes prístupný každému, kto verí v úžasnú správu o narodení Spasiteľa.