K veci

  • Milosť

    „Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ List Rímskym 6:14

  • AJ ON

    Oľga Adamkovičová

  • Cesta nikam

    „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ Príslovia 16:25