K veci

  • To je moja vec

    Náš blížny nie je len niekto, kto býva blízko nás, ale každý, kto nás potrebuje. O iných sa máme starať tak ako o seba.

  • DEŇ DETÍ

    To keby každý chcel - Dieťa vždy v náručí otca aj mamy - Spojení v láske - Nikdy nie sami

  • Mocné slovo

    Biblia svätá slávnym žiari svetlom, nájdeme v nej vždy vzácne poklady. S ňou chceme verne kráčať týmto svetom, pravdou nás riadi, láskou pohladí.