K veci

  • Za všetko ďakujem!

  • Soľ zeme

    Si soľou zeme. To znamená, že ako Ježišov učeník si vzácny. Tvoj život môže priniesť zmenu.

  • Aký odkaz zanecháš?

    Bežíš preteky. Pokračuj v behu. Ak si spomalil, je čas, aby si sa pohol vpred, pretože zanecháš odkaz. Čím budeš známy? Ak si na správnej ceste, tvoj život môže priniesť zmenu.