K veci

  • Čo s tou diskrimináciou?

    Čo máme robiť, keď nás niekto diskriminuje, ubližuje nám a my trpíme?

  • Ocenenie pre tých najnenápadnejších

    Čo vlastne má zmysel, čo hodnotí Boh? Nie som príliš ovplyvnený tým, čo si cenia ľudia, čo odo mňa očakávajú?

  • „Ja ti nedokážem odpustiť“

    „Odpustenie dnes letí,“ píšu veľké americké noviny. Pre kresťanov platí výzva k vzájomnému odpusteniu už dávno. Prečo napriek tomu patrí odpustenie k vzácnostiam v medziľudskom repertoári?