K veci

  • Milosť a pokoj

    V Biblii sa nikde nedočítame, že kresťanský život je prechádzkou ružovou záhradou. Je to skôr kráčanie do kopca, pretože spoločnosť ide jednou cestou a kresťan kráča presne tou opačnou.

  • Prekonanie neprekonateľného

    Ako izraelský ľud môžeš prekonať neprekonateľné. Len urob, čo ti Boh hovorí, a dôveruj Mu.

  • Boží dlhodobý cieľ

    Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ: premeniť nás na podobu Ježiša Krista.