K veci

  • Život: para

    ...neviete, čo bude zajtra. Lebo veď čo je váš život? Veď je parou, ktorá sa nakrátko ukáže a potom mizne.    Jakob 4:14

  • UČITEĽ - MAJSTER - MUČENÍK

    Oľga Adamkovičová (6.7.2022)

  • Predreformátor: Ján Hus

    „Odvolávam sa k Ježišovi Kristovi, jedinému Sudcovi, ktorý je všemohúci a dokonale spravodlivý." (M.J.Hus)