K veci

  • Opustený

    Ježiš vytrval do konca, niesol naše hriechy a zaistil naše zmierenie s Bohom. Napokon, pretože Ježiš bol skutočne dokonale opustený Bohom (pre nás!), môžeme si byť istí, že my nikdy nebudeme opustení, aj keď sa v našom utrpení zdá, že Boh je ďaleko alebo mlčí, keď k Nemu voláme.

  • Ktorého z týchto dvoch Ježišov nasleduješ?

    Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate... Prosím, neznášajte to!

  • Ako bojovať s obavami

    Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. (1Pt 5:7)