K veci

  • Požehnané čítanie Biblie

    Kedy sa nám čítanie Biblie môže stať požehnaním?

  • Premohol smrť

    Životný príbeh každého človeka sa končí smrťou. V tom netvoria ani najväčší spomedzi veľkých výnimku: ani politici, ani herci, ani slávni športovci, ani náboženskí vodcovia. A predsa: Jeden je výnimkou, u toho jediného to bolo inak. Biblia nám podáva hodnoverné svedectvo o tom, že život Ježiša Krista sa neskončil smrťou.

  • Pohliadni a ži

    Hospodin povedal Mojžišovi: „Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď! Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive.“ 4M 21:8