K veci

  • JE TO BLÍZKO

    Oľga Adamkovičová

  • BOŽE NÁŠ!

    Oľga Adamkovičová, Martina Gdovinová

  • Nájdeš Ho

    Nájsť Boha je to isté, ako nájsť sa v Jeho láske. Stane sa to vtedy, keď prichádzaš k Ježišovi so zlomeným a kajúcnym srdcom.