K veci

  • Príležitosť k rastu

    Bez akýchkoľvek pochybností, nikto z nás sa neteší z pokušenia, no sú isté hodnotné lekcie, ktoré sa môžeme naučiť v časoch, ktoré Boh v našich životoch dopustí.

  • Jeden dôvod, prečo Boh dopustí utrpenie

    Boh niekedy dovolí utrpenie a chorobu, aby získal našu pozornosť!

  • Boh nás učí, ako spoznáme Jeho hlas

    Tí, ktorí skutočne poznajú Boha, sa naučili rozpoznať Jeho hlas medzi všetkými ostatnými. On chce, aby si si bol stopercentne istý, že sa s tebou túži rozprávať.