K veci

  • Premohol smrť

    Životný príbeh každého človeka sa končí smrťou. V tom netvoria ani najväčší spomedzi veľkých výnimku: ani politici, ani herci, ani slávni športovci, ani náboženskí vodcovia. A predsa: Jeden je výnimkou, u toho jediného to bolo inak. Biblia nám podáva hodnoverné svedectvo o tom, že život Ježiša Krista sa neskončil smrťou.

  • Pohliadni a ži

    Hospodin povedal Mojžišovi: „Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď! Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive.“ 4M 21:8

  • Prichádzajúci kráľ

    V starovekom Blízkom východe vstupoval kráľ do miest na vojnovom koni, aby vyjadril svoju vojenskú moc, obzvlášť keď vstupoval do novodobých miest, kde mohla byť jeho vláda považovaná za nelegitímnu, alebo sa mohla stretnúť s podozrením alebo úplným odmietnutím. Výnimkou z tohto zvyku bolo, keď milovaný kráľ vstupoval do svojho hlavného mesta. Tam vstupoval na oslovi ako dobromyseľný kráľ.