K veci

  • ZACHRÁŇ NÁS PANE

    Oľga Adamkovičová

  • Nedôveruj svojmu srdcu

    „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9) „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“   (Lk 23:33)

  • Poslušnosť prináša požehnanie

    "Zachovávaj a poslúchaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dobré a správne v očiach Hospodina, tvojho Boha." (5M 12:28).