VSTUPUJEME DO JERUZALEMA

 

JEŽIŠ TRETÍ RAZ PREDPOVEDÁ SVOJE UTRPENIE

"Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril."      (Lk 18;31-34)

 

Vstúpme aj my

Spolu s naším Pánom

Neodložme to na zajtra

On predsa neodkladal nič

     z toho čo predtým

     zvestovali proroci

Vedel že nebude to

     žiadna cesta slávy

     lež bolesti a utrpenia

A predsa na ňu

     rázne vykročil

 

Tak vstúpme smelo

Nebojme sa

Aj keď nás čaká

     niečo veľmi ťažké

Keď máme strach

Sme v neistote

Keď pútajú nás obavy

Vieme že On nás

     nikdy neopustí

a privedie raz

     k sebe – do slávy

 

Nie zajtra  Nie potom

On dnes nás volá

Na ceste za Ním

     spravme prvý krok

A potom ďalšie

Cez náš Jeruzalem

Na konci čaká nás

     život a víťazstvo

Ak o Neho sa vo viere

     a s láskou opierame

            Oľga Adamkovičová

Späť