K veci

  • Slová, s ktorými môžeš rátať

    David Livingstone po opise svojich skúšok a súžení povedal študentrom: „Chceli by ste, aby som vám prezradil, čo ma podporovalo celé tie roky exilu medzi ľuďmi, ktorých jazyku som nerozumel a ktorých postoj ku mne bol vždy neistý a často nepriateľský?

  • Zostaň v blízkosti Pastiera

    Sme ako ovce. To je fakt. Otázka je: budeš múdra alebo hlúpa ovca? Ja chcem zostať v blízkosti Pastiera. Tam potrebujeme byť všetci.

  • Štyri očakávania

    Boh je Ten, kto dáva zasľúbenie a Ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil štyri veci, ohľadom ktorých Mu má Jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach.