K veci

  • Len Boha sa boj

    Kto sa bojí Boha, nemá sa už čoho báť. Máme mať takú bázeň pred živým Bohom, aby všetky hrozby aj tých najpyšnejších protivníkov nemali na nás väčší vplyv ako hvízdanie vetra.

  • Neodpustenie ti ubližuje

    Biblia hovorí: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

  • Čo to znamená hľadať Pána

    Hľadať Pána znamená hľadať Jeho prítomnosť. „Prítomnosť“ je bežným prekladom hebrejského slova „tvár“. Doslovne, hľadáme Jeho „tvár“. Avšak toto je hebrejský spôsob, ako vyjadriť pristupovanie k Bohu. Byť pred Jeho tvárou znamená byť v Jeho prítomnosti.