KTO NÁS ZACHRÁNI

 
Na každom kroku na nás
    číha nebezpečie
Zvyčajne o tom
    ani netušíme
Náš život predsa
    sťa potok tichý tečie
Vo dne i v noci
V lete ako v zime
 
Až zrazu zahrmí
    z vrchov sa príval spustí
Šmykneme sa na kameni
V krátkej chvíli voda
    má nás v chladnej hrsti
Voláme o pomoc
    v bolesti a strachu
Ktože nás zachráni
Kto náš krik počuje
Kto podá mocnú ruku
Kto vytiahne z toho
    smrtiaceho prúdu
 
Jeden je Záchranca
Jeden náš Spasiteľ
V Ňom nádej skladajme
Len On nám pomôcť chce
Nad smrťou už raz zvíťazil
Na Neho denne volajme
    zo všetkých svojich síl

    Oľga Adamkovičová
   
Späť