K veci

  • Šťastie

    Ježiš raz povedal svojim učeníkom: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“

  • V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky

    Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom „Predstavte si svetový mier!“ Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí vyvolá v mysli obraz svetového mieru, tak sa to skoro stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ.

  • 8 klamstiev o úspechu, ktorým kresťania veria

    Strávil som celý svoj život v snahe byť úspešným. Myslel som si, že to bolo tým, čo by sme mali robiť. Horšie bolo to, že som si myslel, že úspech bol známkou požehnaného kresťana.