Čomu a komu verím?

     V kupé idúceho vlaku sedeli dvaja muži. Jeden z nich zaujato čítal v ranných novinách stránku s horoskopmi. Bol očividne spokojný s predpoveďou pre znamenie „škorpión“, v ktorom sa narodil. O chvíľu sa obrátil na svojho spolucestujúceho s otázkou: „Nechcete si aj vy prečítať svoj horoskop? V akom znamení ste sa narodili?“ „Nie, ďakujem,“ zareagoval opýtaný, „nie je to potrebné a ani ma to nezaujíma. Neverím týmto predpovediam.“ Po kratučkej prestávke začal vysvetľovať: „Môj život je pod znamením a ochranou jedinej, najlepšej hviezdy všetkých hviezd – hviezdy z Betlehema, ktorá sa volá Ježiš. Keď môj život prišiel pod túto hviezdu, inými slovami, keď som spoznal a prijal osobne vierou Pána Ježiša Krista ako svojho Záchrancu a Pána, všetko sa zmenilo. Nepotrebujem čítať predpovede horoskopov. Dôverujem Bohu a Jeho slovu, ktoré je pravda a život – a to mi stačí. Prekvapený spoločník sa neveriaco spýtal: „Vy dnes, v dvadsiatom storočí, veríte ešte v Boha?“ „Samozrejme, predsa i vy žijete v dvadsiatom storočí, a pritom veríte bezcenným horoskopom. Povie vám horoskop, či budete zajtra žiť? Dočítate sa v ňom, čo bude po smrti? Biblia – Božie slovo dáva na tieto otázky jasnú a konkrétnu odpoveď.

     Napríklad je tam napísané: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Ján 5,24). „Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš Kristus je Syn Boží a veriac, aby ste mali život v Jeho mene.“ Preto vám zo srdca odporúčam, aby sa i váš život dostal pod vládu hviezdy z Betlehema. Pán Ježiš Kristus raz zomrel i kvôli vám a teraz je pripravený odpustiť vaše hriechy a vstúpiť do vášho života: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zj. 3. 20). 

     Milí poslucháči, komu veríte, čomu dôverujete, na čo a na koho sa spoliehate vy? Biblia upozorňuje: bdejte, skúmajte, rozmýšľajte, neverte každému duchu, buďte opatrní... Dnes mnohí ľudia veria tomu, čo počujú a čítajú v horoskopoch, mnohí vyhľadávajú veštice, aby sa dozvedeli, čo ich čaká v budúcnosti. Spoliehajú sa na svoje náramky, prívesky, kamene či amulety a veľký význam dávajú rôznym poverám (čierna mačka, poklopkanie na drevo, vykročenie cez prah ľavou, či pravou nohou, kominár a pod.). Svet je zvrátený a čoraz viac sa vzďaľuje od živého Boha, všemohúceho Stvoriteľa. On hriešnika stále miluje, ale na druhej strane hriech nenávidí. On nám vo svojom slove pripomína: „Nech sa nenájde u teba ...veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto činí tieto veci...“ (5.Moj.8,10-12).

     Je vždy novým zázrakom, keď sa človek z milosti Božej odvráti od týchto zlých skutočností a celým srdcom sa obráti k Bohu, kde v Pánovi Ježišovi nájde spasenie a naplnenie svojho života. Milý čitateľ, stal sa tento zázrak už aj pri Tebe?

„Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.“ (Jer.17,7)

Späť