K veci

  • Reč kríža

    Reč kríža mnohým čudná zdá sa a nerozumná pripadá. Však pre veriacich je v nej spása, v nej Pán sa svojim poznať dal.

  • Božia agónia: Učeníci, ktorí sa nevládzu modliť

    Pozrime sa na Ježišov zápas ešte z pohľadu jeho učeníkov – tých, ktorí sa nevládzu modliť. Prečo ich vôbec Ježiš berie so sebou? A prečo práve týchto troch – Petra, Jakuba a Jána? Preto, lebo sú tu potrební svedkovia. Svedkovia čoho?

  • Božia agónia: Otec, ku ktorému sa Ježiš modlí

    Ježiš sa modlí. Pozrime sa teraz na toho, ku komu sa modlí. Tento zápas v Getsemane vrhá svetlo nielen na Ježiša, ktorý sa modlí, ale aj na Otca, ku ktorému sa modlí. Kto je vlastne tento Otec, ktorého Ježiš oslovuje „Môj Otče“?