K veci

  • Skutočne vstal z mŕtvych!

    „Pán vstal z mŕtvych! Skutočne vstal!“ Bolo to práve toto presvedčenie, čo z hĺbky ustrašených stúpencov ukrižovaného učiteľa Ježiša z Nazaretu spravila odvážnych svedkov a mučeníkov zvrchovaného vládcu Ježiša Krista. Prvých kresťanov zatvárali do väzenia, dostávali bitku, popravovali ich – ale nikto im nedokázal vziať presvedčenie, že „Kristus vstal na tretí deň z mŕtvych.“

  • Ospravedlnenie

    Milí poslucháči, touto cestou sa Vám chceme ospravedlniť za technické nedostatky, ktoré sa objavujú počas vysielania.

  • Rádio POKOJ - Začíname

    To, že vôbec môžeme začať vysielať, je Božia milosť. Ďakujeme Pánovi, ale i Vám milí priatelia, za vaše vyznania, priazeň, modlitby, za nemalú finančnú podporu, za milujúce srdcia, ochotné deliť sa. Prichádzame s naším Rádiom POKOJ. S POKOJOM do nepokojnej doby! Sme tu pre každého. Naše kresťanské rádio je nad denominačné, nezastrešuje ho žiadna cirkev, je pre všetkých kresťanov, bez rozdielu vierovyznania. Ale aj pre tých, ktorí stále hľadajú Krista a ešte nenašli. Z celého srdca veríme, že Boh dá silu, Boh ukáže smer, Boh pomôže.