K veci

  • Láska k blížnemu

    Srdca blížneho sa môžeš dotknúť iba vlastným srdcom.

  • Liečba pre naše problémy

    Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení láskou a nie nenávisťou, spokojnosťou a nie chamtivosťou.

  • Dva typy ľudí na konci

    Nemôžeme si vybrať z Písma len tie pravdy, ktoré sa nám páčia, a zvyšok nechať bez povšimnutia. Ako kazateľ a autor Timothy Keller poznamenáva: „Peklo a nebo sú v zásade naše dobrovoľne zvolené identity, ktoré trvajú večne.“