K veci

  • Prejsť cez rieku nazývanú zármutok . . .

    Nikto nemôže prejsť cez rieku nazývanú zármutok namiesto mňa. Niekto môže kráčať vedľa mňa, dodávať silu, alebo stáť na druhej strane a povzbudzovať ma. Tú cestu však musím prekonať sám, lebo na druhej strane ma čaká život.

  • Slovo na úvod

    Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická väčšou únavou, preťaženosťou, nespokojnosťou , či podráždenosťou. Každý sa ponáhľa, nikto na nikoho nemá čas a problémy, ktoré sa kopia, vedú človeka do neistoty, bezradnosti, často i bezvýchodiskovosti.

  • Klamstvo v živote – život v klamstve

    Voľakedy sa ľudia hanbili, keď boli pristihnutí pri klamstve. Dnes nad tým iba pokrčia plecami a ide sa ďalej. Tak veľmi sme si zvykli na klamstvá vo všetkých oblastiach života, že sa na ne dívame ako na čosi normálne, bez čoho sa dnešný človek sotva zaobíde.