K veci

  • Radosť z jari

    Je to úžasné a zároveň také oby­čajné. Po zime vždy príde jar. Všetko sa prebúdza k životu. Možno preto, že je to tak obyčajné, prestávame vidieť krásu prírody. Skúsme sa pozerať okolo seba, čudovať sa a tešiť, aj keď sa to každý rok opakuje. Táto jar je ale iná...

  • Služba bezdomovcom - Prosba o pomoc

    Matej Nový s manželkou Kristínkou slúžia bezdomovcom v Brne. Spýtali sme sa ho v tieto dni, aké majú potreby - modlitebné aj praktické.

  • Sila v jednote

    V jednote je sila. V spoločnej práci a modlitbe je sila. V duchovnom boji nie si sám. Máš kresťanských bratov a sestry, ktorí pochodujú s tebou.