K veci

  • BEDEKER -- „TURISTICKÝ SPRIEVODCA DO NEBA“

    Všetci sme na ceste. Nielen milovníci slobody, ale aj tí, čo ostali doma. Naša cesta sa začala a má aj cieľ. Ale čo je týmto cieľom?

  • Boh napísal knihu

    Táto skutočnosť ma ohromí vždy, keď nad ňou premýšľam. Strany a strany plné Boha: Jeho myšlienky, Jeho slová, Jeho srdce... priamo tam – len pár centimetrov odo mňa. Môžem si ju vziať, kdekoľvek idem. Čítať si ju, kedykoľvek chcem.

  • Čo bude s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

    Toto je pastorov list 12-ročnému chlapcovi, ktorý sa pýtal otázky o nebi, pekle, spasení a zatratení: