K veci

  • Boží dlhodobý cieľ

    Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ: premeniť nás na podobu Ježiša Krista.

  • Príležitosť k rastu

    Bez akýchkoľvek pochybností, nikto z nás sa neteší z pokušenia, no sú isté hodnotné lekcie, ktoré sa môžeme naučiť v časoch, ktoré Boh v našich životoch dopustí.

  • Jeden dôvod, prečo Boh dopustí utrpenie

    Boh niekedy dovolí utrpenie a chorobu, aby získal našu pozornosť!