K veci

  • Dôvod na veľkú radosť

    „Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Flp 4:4-6).

  • Šťastie

    Ježiš raz povedal svojim učeníkom: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“

  • V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky

    Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom „Predstavte si svetový mier!“ Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí vyvolá v mysli obraz svetového mieru, tak sa to skoro stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ.