K veci

  • Cti si otca i matku!

    Boh nás volá do ctenia si našich rodičov, pretože rodina je základom ľudskej spoločnosti. Pred tým, ako hriech prišiel na svet, rodičia mali vychovávať deti, aby tým oslávili a slúžili Pánovi (1. Mojžišova 1:26-28). Potreba rešpektovať autority nie je dôsledkom pádu, ale skôr nariadením, ktoré odráža spôsob, akým Boh usporiadal svoj vesmír. Na vrchole je Stvoriteľ, pod Ním autority, ktoré Ho majú poslúchať. Primárne ide o otcov a matky.

  • Požehnané čítanie Biblie

    Kedy sa nám čítanie Biblie môže stať požehnaním?

  • Premohol smrť

    Životný príbeh každého človeka sa končí smrťou. V tom netvoria ani najväčší spomedzi veľkých výnimku: ani politici, ani herci, ani slávni športovci, ani náboženskí vodcovia. A predsa: Jeden je výnimkou, u toho jediného to bolo inak. Biblia nám podáva hodnoverné svedectvo o tom, že život Ježiša Krista sa neskončil smrťou.