K veci

  • Klamstvo v živote – život v klamstve

    Voľakedy sa ľudia hanbili, keď boli pristihnutí pri klamstve. Dnes nad tým iba pokrčia plecami a ide sa ďalej. Tak veľmi sme si zvykli na klamstvá vo všetkých oblastiach života, že sa na ne dívame ako na čosi normálne, bez čoho sa dnešný človek sotva zaobíde.