K veci

  • 4 proroctvá o príchode Pána Ježiša

    S rovnakou určitosťou, s akou Kristus prišiel počas prvého adventu, príde aj počas toho druhého. Kristus zomrel, vstal z mŕtvych a príde znovu!

  • Písané na Štedrý večer

  • Šťastlivé Vianoce

    V peknej, teplo zakúrenej izbe sedela mladá žena. Čelo samé mračno, ústa tvrdo zavreté. Myslela, že má vážnu príčinu hnevať sa na celý svet a na všetkých ľudí. Veď každý mal niekoho, len ona bola sama.