K veci

  • Zlodeja usvedčil žalm

    „Kto iného odsudzuje, môže sa pomýliť. Kto mu odpustí, nikdy sa nepomýli.“

  • Odpustenie v praxi

    „Nenechaj zapadnúť slnko skôr, než odpustíš. Urob prvý krok, povedz prvé slovo, prelom mlčanie. Hovor s Bohom a on ti ukáže, čo znamená odpustenie: Keď zrazu zistíš, že päste sa ti už nezatínajú....“ (M. Siebald)

  • AKO SA ZMENILI HODNOTY ŽIVOTA

    Hodnotový svet po celé generácie poznal tzv. sedem hlavných hriechov: Predchádzajúce generácie poznali sedem hlavných hriechov