K veci

  • Skutočne vstal z mŕtvych!

    „Pán vstal z mŕtvych! Skutočne vstal!“ Bolo to práve toto presvedčenie, čo z hĺbky ustrašených stúpencov ukrižovaného učiteľa Ježiša z Nazaretu spravila odvážnych svedkov a mučeníkov zvrchovaného vládcu Ježiša Krista. Prvých kresťanov zatvárali do väzenia, dostávali bitku, popravovali ich – ale nikto im nedokázal vziať presvedčenie, že „Kristus vstal na tretí deň z mŕtvych.“

  • POHĽAD „Vtedy sa Pán obrátil a pozrel na Petra...“

    V Biblii je nie málo strhujúcich príbehov, ktoré nás ohromia, dojímajú, oslovujú naše cítenie. Je však jeden, ktorý ma zvlášť dojíma – lebo sa tak dobre v ňom spoznávam. Noc bola nabitá dramatickým napätím – noc, v ktorú bol Ježiš zradený a zajatý. Ako na vraha – s mečmi a kyjmi – vyslali za Ním najvyšší kňazi a starší ľudu ozbrojencov s Judášom na čele. Zradu spečatil bozk.

  • Ospravedlnenie

    Milí poslucháči, touto cestou sa Vám chceme ospravedlniť za technické nedostatky, ktoré sa objavujú počas vysielania.