K veci

  • Aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované...

    Na Svätodušné sviatky si pripomíname veľmi dôležitú a slávnu udalosť, ktorá sa udiala pred takmer 2000 rokmi: zoslanie a príchod Svätého Ducha. Pripomíname si, že Ježiš splnil prísľub, ktorý dal svojim učeníkom, že keď odíde k svojmu Otcovi, nenechá veriacich v Neho samých, ale príde k nim vo svojom Svätom Duchu. Zoslanie Svätého Ducha na učeníkov Ježiša Krista znamená zrodenie cirkvi...

  • Životná istota v čase koronakrízy

    Už to budú pomaly tri mesiace, čo sme v médiách s prekvapením počúvali o začiatku šírenia nejakej novej, neznámej epidémie akéhosi koronavírusu a súvisiacich potrebných bezpečnostných opareniach v mestách a obciach na Slovensku...

  • Radosť z jari

    Je to úžasné a zároveň také oby­čajné. Po zime vždy príde jar. Všetko sa prebúdza k životu. Možno preto, že je to tak obyčajné, prestávame vidieť krásu prírody. Skúsme sa pozerať okolo seba, čudovať sa a tešiť, aj keď sa to každý rok opakuje. Táto jar je ale iná...