K veci

  • Boh napísal knihu

    Táto skutočnosť ma ohromí vždy, keď nad ňou premýšľam. Strany a strany plné Boha: Jeho myšlienky, Jeho slová, Jeho srdce... priamo tam – len pár centimetrov odo mňa. Môžem si ju vziať, kdekoľvek idem. Čítať si ju, kedykoľvek chcem.

  • Čo bude s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

    Toto je pastorov list 12-ročnému chlapcovi, ktorý sa pýtal otázky o nebi, pekle, spasení a zatratení:

  • Dôvod na veľkú radosť

    „Radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Flp 4:4-6).