K veci

  • Štyri očakávania

    Boh je Ten, kto dáva zasľúbenie a Ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil štyri veci, ohľadom ktorých Mu má Jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach.

  • Len Boha sa boj

    Kto sa bojí Boha, nemá sa už čoho báť. Máme mať takú bázeň pred živým Bohom, aby všetky hrozby aj tých najpyšnejších protivníkov nemali na nás väčší vplyv ako hvízdanie vetra.

  • Neodpustenie ti ubližuje

    Biblia hovorí: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)