K veci

  • Pamätaj. Kajaj sa. Pokračuj v tom.

    Ak si kresťan, pamätáš si aké to bolo, keď si prvýkrát požiadal Boha, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom?

  • Odmena pravej pokory

    Ani Boh ani ľudia nebudú vyvyšovať toho, kto sa sám povyšuje, ale Boh aj šľachetní ľudia si rovnako vážia skromnosť.

  • V Jeho čase

    Potrebujeme očakávať na Pána. Jeho načasovanie je práve tak dôležité ako Jeho vôľa. Nežiada nás, aby sme tomu rozumeli. Žiada nás len o to, aby sme Mu dôverovali.