K veci

  • Slová večného života

    Slová nejakej knihy môžu rozvinúť svoje pôsobenie a hĺbku len vtedy, keď sú čítané. – Kedy začnete čítať Bibliu?

  • BIELA ZAS

    Oľga Adamkovičová

  • Kresťan nie je nikdy sám

    Aký veľký je náš Boh! Keď Mu dôverujeme, platia aj pre nás vo všetkých životných situáciách slová: „Uchopil som ťa za ruku, budem ťa ochraňovať“ (Izaiáš 42:6).