K veci

  • Pomoc zvonku

    Božia pomoc prichádza v pravý čas. On je tou osvedčenou pomocou v čase súženia (Ž 46:2)

  • Predivná záruka

    Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa...

  • VÍRUSY

    Nikto ich nevidí... Ani ja ani vy... A predsa... Dajte si masky...