K veci

  • Stratu duše nič nenahradí

    Pán Ježiš najvyššiu cenu dal za dušu, ktorá je v Jeho ohodnotení oveľa vyššia, ako celý svet.

  • Pán je naším sprievodcom

    Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou...

  • Strach

    Ako môžeme vo svojom živote prekonať strach? Odpoveď je jednoduchá: ‒ Potrebujeme niekoho, kto je stále pri nás a môže nám pomôcť ako v živote, tak aj v umieraní...