K veci

  • Boží obraz lásky

    Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny.

  • Čas odpojiť sa

    Počas nasledujúcich dvadsiatich štyroch hodín tvoje srdce udrie stotritisíckrát, tvoja krv precestuje stošesťdesiatosem miliónov míľ, nadýchneš sa dvadsaťtritisíckrát, vdýchneš štyristoosemdesiat metrov kubických vzduchu, zješ jeden a pol kila jedla, povieš štyritisícosemsto slov, pohneš sedemsto päťdesiatimi svalmi a precvičíš sedem miliónov mozgových buniek.

  • Opustil si svoju prvú lásku?

    Pre vykúpenú dušu, ktorá nie je úplne uspokojená a utíšená v Bohu, temnota a smäd nemá konca. Písmo vtedy nemá žiadnu chuť. Modlitby sa zdajú byť navracané s pečiatkou „Vrátiť odosielateľovi.“ Rozptýlenia vchádzajú do najlepších pokusov mať stíšenie s Bohom. Spomienky na vrúcnu blízkosť s Kristom rozochvievajú dušu. Možno máš dokonca strach, či Mu po tom všetkom skutočne patríš.