Zostaň v blízkosti Pastiera

„My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ (Iz 53:6)

Je zaujímavé, že Biblia viackrát prirovnáva kresťanov k ovciam. Nemôžem povedať, že ma to nadchýna, ale musím s tým žiť. Ovce, koniec-koncov, nepatria medzi najinteligentnejšie zvieratá, ktoré umiestnil Boh na zem.

Viac by ma tešilo, ak by nás Boh prirovnával k delfínom. Sú to inteligentné živočíchy. Raz som stretol človeka, ktorý cvičí delfíny a opýtal som sa ho: „Sú delfíny naozaj také inteligentné, ako sa zdá?“

Povedal: „V niečom áno a v niečom nie. V mnohom sú veľmi učenlivé – môžete mu ukázať symbol a delfín ho vie prečítať a chápe, čo znamená.“ To ma udivuje.

Ale Boh nás neprirovnáva k delfínom; prirovnáva nás k ovciam. Ovce sa ľahko zľaknú. Sú zraniteľné. Nedá sa u nich hovoriť o žiadnych obranných mechanizmoch. Nevedia rýchlo utekať. Vyžadujú sústavnú starostlivosť a pozornosť. Majú ten strašný sklon nasledovať jedna druhú, aj keď to znamená ich vlastnú smrť. Je známe, že ak ovca príde k okraju útesu a spadne, ostatné ju nasledujú.

Biblia hovorí: „My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou.“ (Iz 53:6) Premýšľaj, koľko ľudí uverilo tým istým lžiam, pokolenie za pokolením. Ľudia padajú do toho istého marazmu, do tých istých závislostí a do tých istých pascí znovu a znovu. Možno si satan myslí: „Prečo to meniť, keď to funguje. Nech sa len ďalej namotávajú.“

Sme ako ovce. To je fakt. Otázka je: budeš múdra alebo hlúpa ovca? Ja chcem zostať v blízkosti Pastiera. Tam potrebujeme byť všetci.

 

Greg Laurie,  www.evs.sk

Späť