Za všetko ďakujem!

Koľko dní a koľko nocí, koľko zím a rokov
Chránil si ma, Pane, v živote mojom!
Koľkokrát si ma niečomu učil i uzdravoval
Koľkokrát si ma v zármutku potešoval!

Koľkokrát, keď som Ti spôsobil bolesť
Odpustil si mi, v beznádeji dal si svetlo uvidieť!
Koľkokrát si rozumel bôľu bez mojich rečí,
Koľkokrát namiesto palice ukryl si ma v náručí!

Koľkokrát, keď utrpenie tlačilo a chcelo podlomiť nohu,
Dával si mi nádej a silu mnohú!
Koľkokrát si so mnou plakal a žiaľ premenil v spev,
Koľkokrát zariadil množstvo dôležitých diel!

Koľkokrát si sa cez Slovo ku mne prihováral
Koľko šťastia a milosti si mi, Bože, dával!
Koľko ciest si so mnou, Pane, prechádzal,
Koľkokrát nepoddajné telo som s Tebou premáhal!

Koľkokrát po nociach som sa s Tebou rozprával  
Koľkokrát namiesto strachu si dal svoj pokoj!
Koľkokrát zo slepých uličiek si ma vyvádzal
A oslobodzoval od ťažkých okov!

Koľkokrát na Golgote si so mnou bol
Koľkokrát zaslzené oči k nebu usmernil!
Koľkokrát si moje ruky Ty sám pozdvihol
A z tlejúcej viery oheň zapálil!

Koľkokrát! Nemôžem to, Pane, spočítať
Ale z celého srdca chcem „ďakujem!“ povedať!
Alfou buď mi stále v živote mojom
Uprostred dní a nocí, zím a rokov!
 

Späť