Z čoho čerpáte silu?

Každý z nás tak nejako tuší, vie, čo by mal robiť, čo chce od neho Boh. A nám sa do toho toľkokrát nechce, vyhovárame sa, že na to nemáme silu, čas, odvahu, že to aj tak nemá cenu ... Niekedy sa nám zdá, že už niečo trvá dlho, možno nám dochádza trpezlivosť, inokedy strácame nádej. Život jednoducho prináša situácie, kedy by sme si radi oddýchli alebo sa aspoň nadýchli.  Z čoho v takých chvíľach čerpať silu?

Niekedy si proste len odpočiniem. Inokedy sa rozptýlim niečím na internete alebo sa o tom idem pobaviť s niekým z rodiny alebo s blízkymi. Niekedy sa modlím.

Pri čítaní Biblie som teraz objavil nový spôsob, ako čerpať silu. Znie to trochu nezvyčajne: z milosti. Milosť je zdroj! Z nej môžeme čerpať. Predsa žijeme z milosti (to platí o všetkých ľuďoch). Kresťania si to môžu uvedomovať ešte hlbšie – Boh nám dal milosť v tom, že nám odpustil, dal nám nový život a už nás vidí v nebi vedľa Krista.

Milosť je obrovský zdroj. Teda Božia milosť. Boh proste dáva, bez toho aby sme si to zaslúžili, bez toho aby sme pre to niečo urobili, dáva milosť dokonca aj vtedy, keď urobíme niečo, čo ho nahnevá (a potom ho odprosíme). To je podstata Božej milosti a my z nej môžeme čerpať.

Pavel Timotea možno až provokuje (2. Timoteovi 2,1): "Posilni sa v milosti." Buď si istý Božou milosťou, počítaj s ňou viac ako doteraz, nezdráhaj sa, keď máš pocit, že nezvládaš, nestíhaš - jednoducho sa spoľahni, že Boh ti ju dá zadarmo, bez práce. Nemyslím, že to platí pre všetko, čo si zaumienime. Ale ak robíme to, čo sa Bohu páči, čo je správne v Jeho očiach, potom nám zadarmo, bez našej námahy dá všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli robiť to, čo od nás chce.

"Ty teda, syn môj, posilňuj sa v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi."  2Tim 2:1

Jan Vopalecký,   www.ethos.cz

Späť