VYVÝŠENOSŤ LÁSKY


Ó láska, láska, najdrahšia perla ty,
buď našou krásou, ozdobou,
len príď, skuť v jedno tých, čo veria ti,
a zdob nás Božou podobou.

Tá tvoja šírka objíma celý svet,
ty v každom z nás len brata znáš,
nech máme bielu, žltú či čiernu pleť,
do vena všetkým šťastie dáš.

Po tvojej dĺžke putuje ľudský rod,
ty spájaš otcov s dietkami,
ty správny dáš smer, kompas si všetkých dôb,
noc tmavú krášliš hviezdami.

Tá tvoja hĺbka vyčerpať nedá sa,
i hory hriechov zakryje,
je večné more, nič sa z nej nestráca,
i keď nás stokrát obmyje.

Tá tvoja výška do neba zdvihne nás,
ty tiahneš vždy len k Bohu blíž.
Ó láska, láska! – čo pre nás znamenáš,
to zjavil ľudstvu Kristov kríž!

                              Ondrej Betko st.

Späť