Všetkým matkám

Matky majú svätú pozíciu vo svete -
Modliť sa za darované deti.
Vo dne i v noci v neviditeľnom priestore
Zaznievajú modlitby našich matiek.

Jedna umĺkne, ozve sa ďalšia.
Noc vystrieda deň, a zasa  nastúpi noc.
Modlitby matiek sa však nezastavia,
Za drahého syna alebo dcéru prosia o pomoc.

Pán počuje modlitby matiek,
Miluje ich viac, ako ich my milujeme.
Matka sa nikdy neunaví v modlitbách
Za deti, ktoré ešte nie sú spasené.


Všetko má svoj čas, no kým sme živí,
Musíme sa modliť , k Bohu prosby niesť.

Keď matka sa v slzách šeptom modlí,

V slovách sa skrýva nadpozemská moc.

Nastalo ticho. Vonku zmĺkli vtáky,
Dávno sa už všetko uložilo k spánku.
Vystierajúc k modlitbe zopnuté ruky
Pán vidí a počúva milujúcu matku.

 

 

Späť