VEĽKONOČNÝ VZDYCH


Keď Ťa zajímali
     v záhrade Getsemane
     opustili Ťa všetci
     drahý môj Pane
Keď stál si pred súdom
     sudca Ťa odsúdil
     hoc bol si bez viny
Vodou si iba
     opláchol ruky
Ty na smrť išiel si
     jediný Nevinný
a muky desivé
     za mňa si tíško znášal
Keď zem sa zatriasla
     nastala tma vôkol
aj Otec nechal Ťa
     napospas smrti

Ó Pane Ježiši
     srdce mi plače a smúti
To pre mňa
     pre moje hriechy
     pre všetky zlé činy
bolesti ukrutné
     znášal si – nevinný

Je niekde väčšia Láska
     než Tvoja bola
     vo svete
Mŕtvi sme všetci
     bez Tvojej smrti obete
Mŕtvi sme navždy
     ak prijať ju nechceme

Pod kríž Tvoj dvihni nás
     úbohých - zo zeme
     

                  Oľga Adamkovičová

Späť