Uši na počúvanie

        
        „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
                                                  Ev. Marka 4:9

Lucia leží v hojdacom kresle a so zatvorenými očami a nasadenými slúchadlami sa rytmicky kolíše sem a tam. – Dávid ide po ulici bez toho, aby čokoľvek vnímal z hlasov a hluku, ktorý ho obklopuje. Zo svojich slúchadiel počúva svoju obľúbenú hudbu – izolovaný od okolia.

V prenesenom význame sa aj mnoho ľudí správa podobne. Nechcú počuť vôbec nič z toho, čo sa okolo nich robí a čo by ich mohlo hnevať alebo obťažovať. Počúvajú len to, čo sa im páči. Všetkému ostatnému nevenujú žiadnu pozornosť. Do určitej miery sa to dá chápať. Pravdaže, človek si musí dať pozor, aby tým nepremeškal skutočne dôležité informácie.

Životne dôležité oznámenia – to sú predovšetkým slová Ježiša Krista, Syna Božieho. Keď ľuďom vysvetľoval niečo rozhodujúce, stále znovu hovoril: „Kto má uši ˈnato, aby počul, nech počuje!“ (Marek 4:23). Sú slová, ktoré jednoducho máme počuť, aj keď nás prekvapia.

Vždy vtedy, keď k nám hovorí Boh, by sme mali pozorne počúvať. Boh hovorí rozličným spôsobom, napríklad cez stvorenie, ako nám to ukazuje 19. žalm. Boh hovorí aj cez udalosti a okolnosti nášho osobného života. Boh k nám hovorí predovšetkým Svojím Slovom ‒ Bibliou. V nej je jedna ústredná Osoba: Ježiš Kristus, Záchranca a Pán. Je na nás, aby sme pozorne počúvali Boží hlas, poslúchali to, čo nám hovorí, dbali na Jeho Slovo.


        zdroj: Dobrá sejba 2021

Späť